گلاب گیری کاشان؛ ثبت رایحه‌ی بهشت تو بهار

رنگ‌وبوی گل‌ها یکی از زیباترین هدیه‌های خداوند تو دل نهاد است که بوسیله انسان سرزندگی و طرب منتقل می‌کند. هیاهوی گل‌ها و گیاهان در بهار، زیباتر از همه‌ی فصل‌ها است و نمایشی بهشتی از اپرا گل‌های رنگارنگ، داخل گوشه‌وکنار ایران برپا می‌شود که زیاد گواه است. کاشان از سرزمین‌هایی است که آوازه‌ی گل محمدی و خوش‌رنگ آن از قدیم‌الایام تو ایران مبهم است و رایحه‌ی مست‌کننده‌ی این تراب خوش‌رخ، به‌‌واسطه‌ی گلاب مرغوب کاشان، به درون خانه‌های ایرانی راه یافته است. گلاب گیری کاشان از زیباترین مراسم خزنده است که تقریباً از اواسط اردیبهشت تا اواسط خرداد، شیفتگان این مراسم کهن را مسافر شهرهای کاشان همچون نیاسر و قمصر می‌کند. اگر شما حزن قرین ما سودای عطر بهار و رخ گل را در سر دارید، همسفرمان شوید تا در این رسم بهشتی شریک شدن کنیم.