دلیل انفجار شعله های ابدی آتش درسرتاسر جهان چیست؟

پهلو پشته کوهی در جنوب غربی ترکیه، سال ها است که زمین شعله ور است. این شلعه های پاینده که بوسیله معروفیت شعله های کایمرا نامدار اند، هزاران سال است که می سوزند. اسطوره های قدیمی می گویند این آتش از نفس های هیولایی می آید که نیمی از بز و نیمی از اژدها و نیمی از شیر است. امروزه، می دانیم سوخت این قله ی تب و تاب ور گازی است که از عمق زمین خارج می شود؛ ولی این گاز مانند سوخت های فسیلی از پوسیدگی گیاهان و جلبک ها و حیات جانوری باستانی نمی آید؛ بلکه حاصل واکنشی شیمیایی است که درون عقل ها اتفاق می افتد.

کلکسیون مطالعاتی که به مایه ی گروهی از دانشمندان بین المللی با عنوان رصدخانه ی کربن عمیق انجام شده، نشان می دهد برخلاف تصور پیشین، منبع این سرگین در زمین بسیار متعدد است. جوزپه اتیوپه، عضوی از اعضای قسمت قسمت کردن کشف دلیل خاکه زغال نیمسوز های کایمرا می گوید:مقاله های مرتبط:میکروب ها تو اعماق زمین فنا ناپذیر شده اندشناسایی سازوکار رازآلود یخ قابل اشتعالتأیید بود متان روی مریخ؛ آیا سیاره قرمز میزبان حیات است؟ما این نوع غیرمعمول از متان را درون جا های بسیاری کشف کرده ایم. این پدیده ی نادری حلق.

تو دهه ی گذشته، دانشمندان صدها ذخایر گاز را در بسیار از ۲۰ کشور و حتی در چندین نقطه از بستر دریا کشف کردند که نظیر شعله های کایمرا حیات. آن ها دریافتند دستورالعمل ساختن این انتشارات گازی مبهم تر از چیزی است که قبلا تصور می شد. بندیکت منز، از مؤسسه ی فیزیک زمین پاریس می گوید:اکنون دریافتن بهتری از طرز های مختلف تولید متان داریم. الگوهای بیولوژیکی فقط آن چیزهایی نیستند که ما می شناسیم.

این جنس متان که «متان غیرزیستی» نامیده می شود، متشابه «متان زیستی» تراشیدن که از پوسیده شدن اجساد موجودات حی در سنگ های رسوبی حاصل می شود. واکنش های شیمیایی که این گازها را تولید می کنند، آب و عقل هایی را دربر می گیرند که گاهی چندین مایل با سطح زمین فاصله دارند. پژوهشگران چندین سال معیار های گاز صدها جا متنوع را جمع آوری و تجزیه وتحلیل کردند. آن ها با استفاده از ابزارهای خاصی برای کشف سرچشمه ی این گازها، دستورالعمل اساسی موجود داخل اعماق زمین را کشف کردند: هیدروژن را از آب بگیرید و آن را با کربن غیرآلی حاصل از موادمعدنی خواه گاز مخلوط کنید. سپس، ماده ی معدنی غنی از فلز دیگر را به واکنش تکثیر کنید تا فرایند پیش رفته و متان غیرزیستی تولید شود.

وقتی که آب به عقل های درون جبّه ی زمین نفوذ می کند، اغلب هیدروژن نتیجه نفوذ سرپانتینه شدن است. بااین حال، دستورالعمل این فرمان داخل همه جا یکسان نیست و در مکان های مختلف ممکن است از موادمعدنی یا کربن های ذخیره شده ی متفاوتی استعمال شود که در آن فضا وجود دارند. هیدروژن نیز به جای اینکه از خاصیت سرپانتینه شدن به مشت آید، ممکن است تو فرایند اصطکاک یا پرتوکافت نتیجه شود. شرایط دمایی نیز یکسان نیست و می تواند از ۲۵۰ درجه فارنهایت (۱۲۱ درجه ی سانتی گراد) که می تواند از زندگی ایمنی یواش تا حدود ۹۰۰ درجه ی فارنهایت (۴۸۲ درجه ی سانتی گراد) باشد که در آن امکان بود وجود ندارد.

شعله های ابدی که از میان سنگ های پارک ملی المپوس بیدگلاری ترکیه زبانه می کشد.

شعله های آتش کایمرا خراج ای از خیس شدن حجر های آهکی غنی از کربن دی اکسید یا کلسیم کربنات و سنگ های سرپانتینه شده ی غنی از هیدروژن است؛ اما تو اقیانوس ها و مکان هایی بسان راسته چاه گرمابی شهر گمشده، در شرایط دمایی شدیدتر بیشتر متان تولید می شود؛ یعنی هنگامی که حجر های جبّه که زمانی مدفون بوده اند، درمعرض آب دریا راحتی می گیرند.

داخل همگی ی این موارد، شاهد شیمی سنتز (سنتز شیمیایی) هستیم. می قابلیت گفت شیمی سنتز نسخه ی فتوسنتز داخل اعماق زمین است، با این تباین که انرژی آن را خورشید تأمین نمی کند؛ بلکه از واکنشی کیمیایی می آید. هر دو فرایند ملکول های غیرآلی را بوسیله محصولات آلی تبدیل می کنند که می تواند مورداستفاده ی بود فراغت گیرد؛ فرایندی که اساس طولانی اکوسیستم های موجود روی زمین است. تو بعضی موارد، تو فرایند شیمی سنتز، اسیدآمینه ها نیز تولید می شوند که واحدهای سازنده ی حیات هستند.

پژوهشگران با کاربرد از ابزارهای جدید طراحی شده برای مطالعه ی اعماق زمین، می توانند تعیین کنند متان از حیات باستانی یا عقل های بی جان منشأ می گیرد یا خیر. آن ها با ارتکاب این طور طرز کار می توانند اسراری درباره ی نحوه ی پیدایش بود روی زمین و نیز امکان وجود حیات در جهان های دیگری نظیر مریخ یا انسلادوس را کشف کنند. دانشمندان تصور می کنند شیمی سنتز احتمالا قدیمی تر از فتوسنتز باشد و مقدور است در این واکنش، میکروب هایی که از متان تغذیه می کنند و میکروب هایی که متان تولید می کنند، پدید آمده باشند. حکیم منز می گوید:می دانیم  زندگی از هیچگاه حاصل نشده است. با یافتن آنالوگ هایی درزمینه ی تولید متان بوسیله دستگاه ی میکروب های حی و نیز تولید متان دراثر نفوذ های شیمیایی، ممکن است بتوانیم سرنخ هایی درباره ی منشأ این میکروب ها پدیدار کنیم. در اوایل کتاب زمین، حیات مقدور است تقلیدی از فرایندهای طبیعی زمین شناسی بوده باشد.

پژوهشگران منظور دارند در آینده، درباره ی مقدار متان بیرون شده و نیز نگرش ذخیره ی آن مطالعاتی انجام دهند.بیشتر بخوانید:انسان گونه غالب؛ تکامل کیمیایی و اتساع حیات در هوازی (مقدر شدن دوم)سپر دفاعی غریزی موجودات اعماق اقیانوس دربرابر فشار بسیار آبافزایش تاسیس بند و تولید انرژی برق آبی؛ تهدیدی بزرگ بخاطر رودهااگر تمام یخ های گیتی آب شود، سرانجام زمین چه خواهد شد؟آیا زمستان کامل بازی تاج و تخت بوسیله واقعیت تحول خواهد شد؟