افزایش ساخت سد و تولید کارمایه برق آبی؛ تهدیدی بزرگ برای رودها

تقریبا سه چهارم تمام ترین رودهای جهان والا تأثیر فعالیت های انسانی فراغت گرفته و مسئله آب آن ها بوسیله برهان پیدایش سدها و مخازن و دیگر تأسیسات مهندسی آبی تغییر کرده است. بسط تولید انرژی برق آبی، یکی از دلایل این موضوع محسوب می شود و افزایش استعمال از انرژی های تجدیدپذیر برای تولید برق می تواند تهدیدی جدی برای تنوع زیستی و نابودی گونه های مختلف باشد.

مفصل ترین ارزیابی درباره ی رودهای روان طولانی (رودهایی که از دست درازی انسان درون پناه مانده اند و هیچ سازه ی مخلوق ی دست بشر در مسیر آن ها وجود ندارد)، مدال می دهد فقط تعداد اندکی از این رودها باقی مانده و اینک بوسیله مناطق دوردستی مانند قطب شمال و حوزه ی آمازون و کنگو محدود شده اند. درضمن، شمار همین تعداد کمینه نیز به صورت فزاینده ای درحال کاهش است.

اعضای تیم پژوهش گردآورنده ی این معاینه متجاوز از ۳۰۰ هزار رود داخل بکلی جهان را که داخل مجموعه داده های آب راهه ها ثبت شده اند، در مدت ۱۰ سال از ابعاد مختلف تجزیه و انتزاع کردند. به عنوان مثال، آن ها با استعمال از تصاویر ماهواره ای، موقعیت ۲۵ هزار سد را بررسی کردند. از ۲۴۶ رودخانه ای که کشش آن ها هزار کیلومتر یا بیشتر است، تنها در مسیر ۹۰ رودخانه هیچ سازه ای بود ندارد و هشت رود از این رودها در حوزه ی آمازون قرار دارند.

همان طورکه قبلا گفتیم، انرژی برق آبی یکی از مهم ترین عامل سدسازی تو خوش نویسی رودخانه ها بوسیله شمار می رود و این گونه تولید صاعقه به راهبردی مهم برای چین و سایر کشورهای آسیایی تبدیل شده است. تولید کارمایه صاعقه آبی تو منطقه ی آمازون و بالکان نیز درون حال افزودن است.

سد سه دره در رودخانه ی یانگ تسه در گره یکی از بزرگ ترین پروژه های صاعقه آبی این قلمرو است.مقاله های مرتبط:ساخت سدهای هیدروالکتریکی خسارت غیرقابل بازگشتی بوسیله آمازون وارد می کنداحداث سدهای بزرگ بخاطر تولید کارمایه برق آبی، سیاستی غلط است

بوسیله دید گونتر گریل، از دانشگاه مک گیل آلمان که سرپرستی پروژه ی مذکور را برعهده دارد، سدسازی اصلی ترین دلیل کاهش رابطه رودهای سراسر گیتی است و این موضوع تأثیر منفی روی اشتی رودها دارد.

بشر با ساخت سدهای متعددی که تعدادشان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار عدد تخمین خورده شده، باعث وزن و انحراف روانی رودها شده است. علاوه بر سدها، مخازن و تجهیزات آبیاری همچنین مانعی برای جریان آزاد رودخانه ها هستند.

گریل پارسا است بشر باید با مجهز کردن امکان تبادل موادغذایی و رسوب ها و گونه های جانوری داخل رودهای روان، این رودها را حفظ کند؛ رودهایی که خدمات زیادی به بشر عرضه می دهند و نقش مهمی در حفظ بود وحش و طبیعت انجام می کنند.

از دیدگاه او، رودها با توجه به فضای بسیار کمی که دارند، بیشترین تنوع زیستی را درون خویشتن جای داده اند و دربرابر تغییرات نتیجه از فعالیت های بشر بیش احساساتی هستند. وی امیدوار است کاهش تدریجی ارزش پنل های خورشیدی بتواند میزان استقبال از تولید انرژی برقی را در آینده کاهش دهد.

به گفته ی مارین هاریس، از فطرت غیرانتفاعی آمریکایی مؤسسه ی اینترنشنال ریورز، جوی سالوین درون جنوب آسیا یکی از طولانی های رودهایی محسوب می شود که هنوز مردم چهره ی طبیعی آن را تخریب نکرده است؛ اما سدهای باریک شده آب راهه های نزدیک آن، تهدیدی برای این جوی و اکوسیستم آن هستند. مؤسسه ی اینترنشنال ریورز مشغول عمل معاینه ای مهم و زمان بر بخاطر خبر رودهای است که دربرابر فعالیت های انسانی آسیب پذیر شده و آسیب دیده اند. این رودها آینده ی بشر و سیاره زمین را نیز کوچکتر تأثیر فراغت خواهند داد.  

بیشتر بخوانید:چالش های حفر چاه های فوق عمیق و کاوش در اعماق زمیناز تخیل تا واقعیت؛ چگونه می استعداد زمین را به مداری دورتر منتقل کرد؟سیارکی که زمینه ساز وجود روی زمین شدکوآلاها درمعرض موکد سربزرگی انقراض کارکردی قرار دارندانسان گونه غالب؛ تکامل شیمیایی و بسط حیات درون هوازی (مدخل دوم)