آلودگی پلاستیکی؛ عامل مرگ باکتری های تولیدکننده اکسیژن

قبلا برخی برآوردها نشان داده بود آلودگی پلاستیکی عامل خسران اقتصادی سالانه ۲.۵ تریلیون دلار است و عملا جهت اختلال درون تمامی صنایع مرتبط به این بخش می شود. اکنون، پژوهشگران داخل یافته های تازه خویشتن دریافته اند که آلودگی پلاستیکی درون اقیانوس ها واقعا با آسیب رساندن به برخی میکروارگانیسم های بیش کوچک، اما ضروری می تواند انگیزه اجل سیاره شود. تصور می شود این باکتری ها عامل تولید متجاوز از ۱۰ درصد اکسیژن اجبار زمین هستند.

براساسپژوهش جدید، موادشیمیایی که از زباله های پلاستیکی غواص داخل اقیانوس نشئت می گیرد، امکان پذیر است جهت شود باکتری هایی موسوم به پروکلوروکوکوس (Prochlorococcus) از بین بروند. این باکتری ها از عموم باکتری های اصلی تولیدکننده ی اکسیژن هستند. دکتر ساشا تیتو، نویسنده اصلی پژوهش از دانشگاه مک کواری در سیدنی استرالیا، دراین باره گفت:دریافته ایم قرارگرفتن درمعرض موادشیمیایی که از صافی آلودگی های پلاستیکی عبور کرده اند، موجب کاهش رشد پروکلوروکوکوس ها و تولید اکسیژن این باکتری ها می شود که فراوان ترین باکتری های فتوسنتزکننده ی اقیانوس ها محسوب می شوند.  

تخمین زده می شود که سه اُکتیلیون (عدد بسیار ابهت که هشت دسته سه گانه تایی صفر بیشتر از هزاره دارد) پروکلوروکوکوس درون اقیانوس ها زندگی می كنند. بخاطر درک ابهت این عدد باید بگوییم تقریبا ۷.۵ میلیارد انسان داخل کره ی زمین زندگی می کنند و بوسیله ازای هر انسان، ۴۰۰ پروکلوروکوکوس بود دارد. پژوهشگران در کشش پژوهش مذکور، بخش هایی از کیسه های پلاستیکی معمولی و پلی وینیل کلراید (اثر وی سی) را پنج روز درون آب های مصنوعی قرار دادند.باکتری های پروکلوروکوکوس عامل تولید یک اکسیژن از هر ۱۰ اکسیژنی هستند که نفس کشیدن می کنیم

در آزمایشی، چندین اسلوب باکتری پروکلوروکوکوس بررسی شد و سرانجام یافته ها مدال داد میزان رشد و تولید اکسیژن این باکتری ها تغییر می کند. تا اینکه در یکی از موارد، سیاق ای از باکتری پروکلوروکوکوس فقط بعد ۲۴ روزگار قرارگرفتن درمعرض موادشیمیایی، تولید اکسیژن را کاملا راکد کرد.

تخمین زده می شود تا سال ۲۰۵۰، وزن کل پلاستیک های موجود در اقیانوس ها زیاد از آبزیان شود.

به گفته ی پژوهشگران، یافته های پژوهش جدید مدال می دهد قرارگرفتن درمعرض موادشیمیایی انگیزه می شود که از رشد باکتری ها و توانایی آن ها داخل فتوسنتز کاسته شود که می تواند علت تغییراتی تو ژنوم این باکتری ها نیز شود. دکتر لیزا مور، یکی از نویسندگان پژوهش مذکور، گفته است گونه های مختلف باکتری ها امانت بوسیله دوره ی قرارگیری درمعرض موادشیمیایی از خویشتن نشان دادند. وی درادامه خاطرنشان کرد این میکروارگانیسم ها برای زنجیره های غذایی دریا خطیر هستند.

دکتر مور گفت:این میکروارگانیسم های بیش ریز بخاطر زنجیره های غذایی دریا حیاتی هستند و به چرخه ی کربن کمک می کنند. تخمین زده می شود ۱۰ درصد از کل اکسیژن کره ی زمین را تولید می کنند. درواقع، این باکتری ها مسئول تولید یک اکسیژن از هر ۱۰ اکسیژنی هستند که تنفس می کنیم. در همین حال، هنوز تقریبا هیچ اطلاعی درباره ی نحوه ی واکنش باکتری های آبزی متشابه پروکلوروکوکوس به آلودگی های انسانی نداریم.  

با حیات تلاش های چند کشور در بکلی جهان بخاطر کاهش خواه توقف استفاده از پلاستیک، ارج پلاستیک های موجود تو اقیانوس های گیتی همچنان تو حال افزایش است. تخمین خورده می شود تا سال ۲۰۵۰، وزنِ کل پلاستیک های موجود درون اقیانوس ها از آبزیان بیشتر شود. درباره ی خسارات اقتصادی آلودگی های پلاستیکی غصه برآوردهای متنوع از سالانه ۱۳ میلیارد دلار تا ۲.۵ تریلیون دلار در سال را مدال می دهد. برخی کشورها و نهادها و همدستی ها در بکلی جهان تصمیم گرفته اند از اتساع آلودگی پلاستیک ها جلوگیری کنند یا آن را بوسیله حداقل برسانند. باوجوداین، دکتر تیتو به خشکی امدن این عقیده است که تأثیر این آلودگی ها به مراتب فراتر از زندگی آبزیان خواهد حیات.مقاله های مرتبط:۱۳ داستان دلگرم كننده از نجات دهندگان سیاره زمینگزارش روانی افزایشی آلودگی پلاستیکی داخل اقیانوس ها

پژوهشی که دکتر تیتو و همکارانش ادا دادند، یکی از آخرین استیناف هایی است که درباره ی مخاطرات آلودگی پلاستیکی داخل جهان هشدار می دهد. استیناف دیگری که همین چند هفته قبل درزمینه ی تأثیرات اقتصادی آلودگی های پلاستیکی انجام شد، برآورد کرد این آلودگی ها انگیزه ضرر ۲.۵ تریلیون دلاری می شود و کنار تمامی خدمات مرتبط بوسیله اکوسیستم دریایی ازجمله شیلات و تفریح و میراث طبیعی تأثیرات منفی می گذارد. تو همین حال، پژوهشگران داخل این برآوردها تأثیرات بخش های قناعت جهانی مانند گردشگری، محموله و نقل، ماهی گیری و سلامت آدم ها را بررسی نکرده بودند.

پژوهش جداگانه ای که ۱۶آوریل (مصادف با ۲۶فروردین) منتشر شد، مقدماتی پژوهشی وجود که افزایش چشمگیر پلاستیک ها را در سطح اقیانوس ها طی چند دهه ی اخیر تأیید می کرد. براساس گزارش بی بی سی، پژوهشگران کیسه ای پلاستیکی پیدا کردند که از سال ۱۹۶۵ داخل سواحل ایرلند باقی باقی مانده بود و احتمالا اولین قطعه ی پلاستیکی از این مشت است که روشن می شود. پژوهش نام برده براساس بررسی هایی انجام شد که درون سال ۲۰۱۵، برآوردکرده بودند سالانه بین ۴.۸ میلیون تا ۷.۴ تریلیون قطعه پلاستیکی وارد اقیانوس های دنیا می شود.

دکتر تیتو درادامه افزود: اطلاعات ما علامت می دهد آلودگی پلاستیکی امکان پذیر است اثرهای اکوسیستمی عریض تری فراتر از تنها میکروارگانیسم ها داشته باشد و روی اسلوب هایی متشابه مرغ های بحری و لاک عقب ها همچنین تأثیرات مخربی بگذارد.بیشتر بخوانید:دانشمندان ارگانیسمی با ژنوم کاملا بدلی خلق کردن کردندسفر به گودال ماریانا، عمیق ترین نقطه اقیانوس های جهانآلودگی صوتی بحران بزرگ سلامتی آینده است؟نفوذ کربن رادیواکتیو حاصل از آزمایش بمب هسته ای در اعماق اقیانوس هاسپر دفاعی غریزی موجودات اعماق اقیانوس دربرابر فشار زیاد آب