مدیتیشن بخاطر خواب اسایش و بهره وری در هنگام بیداری

خواب خوب بر توانایی ذهنی تو بیداری تأثیرگذار است. آدم های بسیاری از بی خوابی رنج می برند، بی نهایت ها بی آرامی چندان خوب نمی خوابند. اگر شما بی قراری چنین مشکلی دارید و هنگام بیداری، احساس خستگی می کنید، پیش از اینکه داخل شقه های شب تلویزیون را فاش کنید، خوب است مدیتیشن را امتحان کنید. مدیتیشن برای خواب راحت و داشتن یکروز وری کافی در کشش روز متجاوز مؤثر است. در ادامه بیشتر درباره تأثیر مدیتیشن بر رویا می خوانید. حتما بخوانید:آموزش مدیتیشن بخاطر تازه کارها با ۲۰ نکته عملیانواع مدیتیشن برای افزایش آگاهی ذهن و آموزش اجرا آنهامدیتیشن صبحگاهی چه تأثیری بر اشتی بدنه و روح شما دارد؟

برای اینکه بیشترین روزی وری را درون کشش روز داشته باشید، باید بدانید به چه میزان خواب شب هنگام حاجت دارید. بنابر پژوهش ها، افراد بالغ ۱۸ تا ۶۵ ساله به ۷ تا ۹ ساعت رویا شبانه نیاز دارند. بی تردید خیلی از شما این را می دانید، ولی با این حال شب ها این اندازه نمی خوابید!

خیلی حین ها پس از نجات از مشغله ٔ متجاوز روز، پس از اینکه تا سرانجام شب به دیگر کارهای ضروری رسیدگی می کنید، درحالی که تقلا می کنید بخواید، حافظه تان درگیر افکار مختلف است. انگار به جای مقاربت باید به کارهای مهم تری برسید؛ اما این درست نیست! اگر به ظهر نصیب وری بیشتر تو طول روز هستید، مدیتیشن هدایت شده بخاطر داشتن خوابی راحت، بوسیله شما کمک می کند. اثرگذاری مدیتیشن هدایت شده چگونه است؟

در مدیتیشن هدایت شده به معاون راهنما شلنگ به گام پیش می روید تا به اهداف ویژه تان برسید. در بدوی گام باید ذهن و جسم تان آرام و مستقل باشد.

گاهی راهنمای مدیتیشن شما از موسیقی آرامش بخش برای کمک بوسیله تمرکز بهتر یکروز می گیرد. این موسیقی معمولا دربرگیرنده نوای پرندگان یا امواج دریاست. اگر موسیقی باعثآرامش شما نمی شود، عاری موسیقی بوسیله کارتان دنباله دهید. اینکه چه چیزی دستگاه آرامش شماست، به خودتان بستگی دارد. آرامش احساسی انحصاری و درونی است!

در کشش مسیر، کشیدن نفس ژرف به حفظ تمرکز و آرامش دستیار می نرم. تنفس

نفس کشیدن باید مدیریت شده باشد و به تمرکز بهتر دستیار کند. با تمرکز بر تنفس، هرگاه فکری به ذهن تان خطور کرد، می توانید تصور کنید آن را در صندوقی می گذارید و درش را قفل می کنید! تنها با تمرکز بر تنفس می توانید افکارتان را بکاوید. افکار

اگر کنار افکارتان تمرکز کنید، می توانید هر فکری را ریز رویت بگیرید. پس از اینکه کاوش افکار تمام شد، می توانید آنها را در قفسه های ذهن تان استراحت دهید. این قفسه را متشابه قفسه های قفسه فرض کنید. هر فکر، اندازه یک تاریخ است. هيئت دولت ها را به ترتیب حروف نویسه مرتب کنید؛ این روش با آسودگی بیشتری افکارتان را وارسته می کنید و بخاطر خواب آماده می شوید.

کاوش افکار را ادامه دهید تا جایی که همهٔ آنها طبقه بندی شده و داخل قفسه های ذهن تان قرار بگیرند. تمرکز

گزینه ٔ دیگر این است که خلال مدیتیشن بر شیء خاصی تمرکز کنید. این شیء باید بوسیله قدری کوچک باشد که نگاه کردن به آن نیازمند تمرکز باشد. هدف این است که جلوی پرسه زنی چشمان تان را داخل بکلی اتاق بگیرید. پس شیئی مانند صندلی، کمکی نمی کند. باید به سراغ چیزی به کوچکی نوک با مداد کشیدن خواه دماغ اسباب بازی بروید.

باید چیزی هویدا کنید که توجه بوسیله آن برایتان دشوار نباشد و پس ازآن روی خردترین بخش آن تمرکز کنید. رابطهٔ مدیتیشن با خواب چیست؟

مغز ما مقدار معینی الکتریسیته دارد که به آن امواج مغزی می گویند. ۴ موج مغزی را آلفا، بتا، دلتا و تتا نامیده اند.

موج آلفا بخشی ست که احساسات و توانایی آرامش و تمرکز در آن صبر دارند. موج بتا رله توانایی تمرکز و همچنین هیجان و واکنش های هجومی است. موج دلتا نشانگر رویا عمیق و عاری رویاست. سرانجام موج تتا مبین رویاهای شماست. با افزایش آرامش ذهنی، شما از امواج مغزی مختلف عبور می کنید. برداشت های نادرست دربارهٔ مدیتیشن

پیش از اینکه پیش برنده برویم باید به فداکار برداشت های نادرست دربارهٔ مدیتیشن تربیت شده بپردازیم.

نخست اینکه بخاطر ابتدا نیازی نیست، حتما ذهن تان را از هر رویه فکروخیال خالی کنید. در لب ممکن است ذهن تان خیلی تیمار شلوغ و پرهیاهو باشد.

اعتقاد غلط دیگر این است که باید در شرایط خاصی و بخاطر مدت معینی مدیتیشن کنید که هیچ یک مستقر ازاله. شما می توانید ظهر میزتان، روی مبل یا داخل حالت لوتوس، برای ۵، ۱۵ یا ۶۰ دقیقه مدیتیشن کنید. این کاملا به خودتان وفاق دارد.

قدرت مدیتیشن شاگرد از تکرار آن است. بوسیله عبارتی می توانید چند جنین در روز برای ۱۵ دقیقه یا ۱ وعده و بخاطر ۱ شایسته کردن مدیتیشن کنید. رادیکال این است مدیتیشن تبدیل به شیوه شود. مزیت های مدیتیشن

۱. کاهش اضطراب

بی خوابی ابد باعث سست شدن نمی شود، اما افرادی که پیوسته با اضطراب دست وپنجه نرم می کنند، مقدور است دچار بی خوابی شوند. اگر بتوانید بی تابی تان را مدیریت کنید، می توانید شاق بی خوابی را غصه سامان دهید.

با عمیق تر شدن آرامش تان، فعالیت امواج مغزی کاهش می یابد. پهلو مبنای استیناف ها، مدیتیشن تا ۳۱ درصد در کاهش و رفع تیر های اضطراب، تنش های احساسی و رنجش مؤثر است.

مدیتیشن معاون می بطی ء از احساسات تان آگاه شوید و سپس آنها را کنار بگذارید. با قطع یکدلی تان از احساسات، ذهن تان را مستقل می کنید. این کار دستیار می کند، راحت تیز بوسیله رویا بروید. این امر نیز باعث می شود دریابید که شما بر پایهٔ احساسات تان درود نمی شوید، و احساسات شما را هدایت نمی کنند. تصور کنید وقتی بدون تپش و سرزنده از خواب بیدار می شوید، چه حسی دارید! حتما بخوانید: غلبه پیاده شدن اضطراب با ۲۳ عموم انگیزشی و آرامش بخش از بزرگان ۲. تجریبات نو

مدیتیشن فرایند دست یابی به حافظه ناخودآگاه است. وقتی به این نقطه رسیدید، می توانید افکار، اهداف و اراده تان را به تصورات و تجربیات دگرگونی کنید. حافظه نمی تواند رخدادهای واقعی را از خیال پردازی تشخیص دهد، بنابراین تجربیاتی که تصور می کنید، برای ذهن واقعی بوسیله نظر می رسند! شما می توانید تصور کنید کارها و وظایف تان را عمل داده اید.

با تصور پایان هر یک از وظایف، حافظه آرامش بیشتری پیدا می کند. هرچه دغدغه های مجرد ناچیز می شود، آرامش شما بیشتر می شود.

این تمرین همچنین باعث می شود عاطفه کنید که می دانید روز سپس دقیقا باید چه کنید. اگر پیش از آغاز کار ،چندین بار انجام موفقیت آمیز آن را تخیل کنید، بهره وری و اثربخشی تمرینات شما بیشتر می شود.

این فرایند شبیه مرتب کردن پازل و پس ازآن جدا کردن قطعه های آن است. هر بار که می بینید قطعات را به درستی پهلو هم چیده اید، تکرار آن برایتان ساده نمدار می شود. ۳. افزایش بهره وری

بی تردید برایتان پیش آمده که چنان رقیق فرمان کنید که انگار نزدیک است از پا داخل بیایید! این تعدی حین ها از خستگی و فشار بوسیله جایی می رسید که درمی یابید دیگر تا اینکه از عهدهٔ حل مسئله ای پیش پاافتاده بی قراری برنمی آیید. به کارهای پیش رویتان می نگرید و واقف می شوید حافظه تان اقتدار درک هیچ چیزی را ندارد. در خاتمه روز با این فکر که انجام آن کارها ممکن نیست، ناامیدانه به سریر خواب می روید.

اما روز بعد وقتی از خواب بیدار می شوید، رسیده پاسخ را پیدا کرده اید. سرزده می دانید دقیقا چه باید کرد و می توانید کارها را بوسیله انجام برسانید. خُب چه اتفاقی بی ریا است؟!

نداشتن خواب کافی بر نصیب وری تان تأثیر سلبی تأثیر می گذارد. کمینه خوابی توانایی تمرکز را کاهش می دهد؛ غلبه تمرکز منبعی نیست که به سادگی جایگزین شود. بنابراین هرچه بیشتر برای تمرکز کردن تقلا کنید، در ادامهٔ روز کم می توانید تمرکز کنید.

با رویا کافی غلبه تمرکز تان بازیابی می شود و هر روز با نیرویی دوباره، آمادگیِ استقبال از روز جدید را دارید.

کمینه خوابی امکان پذیر است با تضعیف حافظه، دیرواکنشی و ناکارامدی همراه باشد. ۴. تقویت سلامتی بدن

مدیتیشن علاوه کنار کاهش تپش و استواری جهیز ایمنی، تأثیر مثبتی کنار سلامتی بدن دارد، بجای سطح تستوسترون را افزایش می دهد. همراه با کاهش اضطراب داخل نتیجهٔ مدیتیشن، سطح تستسترون افزایش می یابد. سطح بالاتر تستسترون توانایی بدن را در عضله سازی تقویت می کند.

مزیت دیگر، بهبود چونی خواب است که در نتیجهٔ آن توانایی شما برای بازیابی نیرویتان پس از یک روز دشوار بیشتر می شود. ۵. تغییر قاب انتزاعی

مدیتیشن میزان مادهٔ خاکستری را در مغز افزایش می دهد. مادهٔ خاکستری در کنترل ماهیچه ها و ادراک حسی ازجمله دیدن، شنیدن، یادآوری، مصاحبت کردن، تصمیم گیری و خودکنترلی مؤثر است.

پژوهش ها نشان می دهند مدیتیشن نه عزب عملکرد شناختی بلکه فعالیت عدد را گشایش می بخشد.

مغز تو طی خواب فعال تر از زمان بیداری است. در طی خواب مغز به سازمان دهی و با قاعده سازی داده هایی می پردازد که داخل طول روز جذب کرده است. بوسیله همین دلیل اغلب دربارهٔ آخرین چیزی که می خوانید یا به آن تامل می کنید، رویا می بینید.

با مدیتیشن اسایش تر به خواب می روید و معاون می کنید مغز پیش از از مشت دادن احتیاط اش به سازمان دهی افکار بپردازد. خلاصهٔ نطق

انواع انواع مدیتیشن داخل قالب فایل های صوتی و ویدئویی بخاطر اهداف مختلف وجود دارند. نباید تنها بعد از تست یک مورد، حکم بی معلول وجود داشتن به آن بدهید. باید استاندارد ای را که برایتان مفت است بی پرده کنید تا از مزیت های آن بهره مند شوید. صداها، اهداف و مدت های مختلف را امتحان کنید تا نمونهٔ کم ارزش خودتان را هویدا کنید. تو دنباله بخوانید: ریلکسیشن؛ تکنیک ها و وضع هایی بخاطر آرامش روح و جسم