۸ توصیه بخاطر اینکه رفتارها و حرف های دیگران را به خودتان نگیرید

زمانی که اطرافیان تان با شما رفتار بدی دارند و شما به خویشتن می گیرید، احساس کسی را دارید که به او سیلی زده اند و خیلی بیرونی خور می شوید. شاید موردی که می نویسم تا به حال برای تان پیش نیامده باشد و شبیه فیلم های هندی بوسیله نظر برسد، ولی اگر شما هم مختصات افراد حساس را داشته باشید، بسی از رفتارهای اطرافیان زود بهتان برمی خورد. اما در چنین مواقعی چه باید کرد؟ چطور می توانیم حرف و اقدام دیگران را به خودمان نگیریم؟ همراه ما باشید، می خواهیم پاسخ این سؤال ها را مو به مو برای تان بگوییم.

حتما بخوانید:۱۰ شلنگ بخاطر بهبود تسلط های ارتباطی۱۱ دلیلی که می گوید چرا دوستان زیادی دوروبرتان نیستفراموش کردن کینه و کدورت ها با ۱۲ راهکاری که باعث آرامش روان می گردد

شاید شما مسائل اطراف تان را حتی چنانچه بوسیله شما ربطی نداشته باشند، با تمام حیات حس می کنید. چنانچه سایرین جلوی رو یا ظهر سرتان از شما بدگویی یا انتقاد کنند، همین امر کافی ست تا حس کنید برای تان ارزشی قائل نشده اند. گاهی بقیه تا اینکه صحبتی هم با شما نمی کنند، اما امکان پذیر است رمز ی صورت شان را منفی ببینید یا حرکات بدن موجودی را بد برداشت کنید. حتی شاید مطلع به خیال بافی کنید و متصور شوید کوچک ترین حرف خواه رفتار شما آنها را ناراحت می بطی ء. یکی از دوستان غلام تیمار رفتار دیگران را به خویشتن می گرفت و به زبان معتاد بی شمار حساس وجود. این محدودیت او، بقیه و تا اینکه خودش را بسیار آزار می داد و برای همه ی اطرافیانش سوءتفاهم های زیادی به بود می آورد.

می دانم که بقیه بی حد راحت می گویند به خویشتن نگیرید، با شما نبودم. با اینکه تو بیشتر مواقع حرف شان قرص است، ولی اگر بی نظیر ترش رویی را ببینید و این دست افزار را از دهن او بشنوید، باور کردنش چندان راحت نیست. به نظرِ بی تا حساس باید مردم آهنی باشی تا پایین تر تأثیر دیگران راحتی نگیری. حالا که این طور است، پس بیایید با این دشوار روبه رو شوید. واقعیت این است که احساسات ما، راه برقراری مناسبت ما آدم ها با یکدیگر است. این رابطه بوسیله ویژه خویشتن را در روابط خانوادگی، فامیلی و مودت علامت می دهد، پس نمی توانید به احساسات تان بی توجه بمانید.

برای کنترل حساسیت مان و بوسیله خود نگرفتن مسائل و رفتار اطرافیان مان، می توانیم روش های مختلفی را بوسیله حکم ببریم. اگر این طریق مخرب را داشته باشیم، با پیش آمدن هر مسئله ای تا چند روز اذیت خواهیم کشید یا درباره ی خودمان نظر بدی معلوم می کنیم. برای ترک سر حساسیت نسبت بوسیله رفتار و حرف سایرین بقیه ی نکات عرشه را رعایت کنید: ۱. نرخ خودتان را بشناسید

چنانچه خودتان را می شناسید و به قیمت وجودی تان ملتفت شوید، دیگر می توانید زود قضاوت کردن درون تک دیگران را متوقف کنید. برای خویش خودتان (خودشناسی) نفس بگذارید و با اهمیت ندادن به حرف انسان و عاری در نظرگرفتن اینکه درباره تان چه می گویند و چه فکری می کنند به شناخت خود برسید. ۵ تک از ویژگی های شخصیتی خود را که به داشتنش مفتخرید فهرست کنید و هر وقت نسبت بوسیله رفتار دیگران حساس می شوید، آنها را به خود یادآوری کنید. ۲. محرک های احساسی تان را بشناسید

تو گذشته برای همه ی ما مواردی پیش آمده که اینک احساسات مان را تحریک می کنند؛ مثلا دچار عصبانیت یا هیجان می شویم. برخی رفتارهای بوسیله خصوص رفتارهایی که دیگران در گذشته و خواه حال دارند، ما را بوسیله گونه ای برمی انگیزد که نسبت به مورد خاصی حساس می شویم. مثلا اگر پدرتان تو گذشته بی شمار پر اب انسداد بوده، شما ابد تلاش می کردید که بی نقص و نقص باشید تا او را راضی نگه دارید. به همین خاطر، به محض اینکه هر فردی کوچک ترین ایرادی از شما بگیرد، باعث می شود نسبت بوسیله بقیه که داخل شرایط قرین شما صبر دارند، واکنش بیشتری نشان دهید. اگر موقعیتی شما را ناراحت می کند، از خودتان بپرسید که آیا واقعا ناراحت شدم، یا این حزن یکی از مواردی است که حساسیتم را تحریک کرده است؟ ۳. جدیت کنید خودتان باشید

جدیت کنید تامل اینکه باید به بی نظیر دیگری تبدیل شوید را از سرتان بیرون کنید و خود پا بر جا تان را درون آغوش بگیرید. باید آنچه که الان هستید را از انتها دل بپذیرید تا به خود واقعی تان برسید. بخاطر اینکه بتوانید خودتان باشید، باید هموار کاری را عمل دهید که یار دارید. در هرکاری شروع بوسیله خودتان توجه کنید و واقعا بفهمید انجام چه مربوط به طبقه کارگر و زحمتکش بخاطر تان بهتر است. ۴. از اشتباه کردن نترسید

همان طور که سقراط می گوید «سعادتمند كسی است كه از هر اشتباه و خطايی كه از او سر می زند، تجربه ای جديد بوسیله دست آورد»، به خود اجازه ی اشتباه کردن بدهید و بدانید که اشتباهات تنها بخشی از روندی هستند که تو طرز دگرگونی شخصیت و رسیدن بوسیله شخصیت ایده آل تان باید طی کنید. زمانی که شلنگ اشتباهی برمی دارید، خود را ببخشید. بی حد خوب است که درون قبال کارهایتان مسئولیت پذیری داشته باشید، ولی چنانچه کسی با شما مخالف کرد، خودتان را بیش ازحد تهذیب نکنید. قبول کنید که بی نقص و نقص نیستید و به یاد داشته باشید، چنانچه از اشتباهات تان فراگیری بگیرید دیگر مانند قبل بزرگ جلوه نمی کنند. ۵. برای روابط مرز تعیین کنید

تعیین مرز و شیار قرمزی مناسب در وابستگی هایتان دستیار می درنگ تا کمتر رفتار دیگران را به خویشتن بگیرید. این خط قرمزها با “خیر گفتن” بوسیله همکار و همدستی زندگی لباس می گیرد و یا با “نه گزارش دادن” بوسیله فعالیت هایی که علاقه ای به آنها ندارید یا از نظر احساسی به شما خدشه می زنند. وقتی تمام کارهایتان را به عزیمت شادمان کردن سایرین انجام می دهید، اگر آنها کاری انجام دهند که ناراحت تان کند، واکنش غیرعادی ای علامت می دهید. ۶. فراموش کنید

از تجربه ی دردناکی که داخل گذشته پشت قاعده گذاشته اید استعمال کنید و شخصیت کنونی تان را لباس دهید. همگی ی ما در گذشته مسئله ی آزاردهنده ای را پشت سر گذاشته ایم. آن را بخاطر قدرت گرفتن و دوباره اهتزاز شدن، زنده کردن حس همدردی و شکل اعطا کردن بوسیله شخصیت تان به کار بگیرید. نگذارید این تجربه خودِ کنونی تان را بسازد. داخل مقابل از آن برای تقویت و افتخار کردن بوسیله خودتان استعمال کنید. ۷. بدانید که مهربان وجود داشتن مجوز پذیرش از جانب دیگران نیست

بعضی وقت ها تفکر می کنیم اگر با همه مهربان باشیم و حسابی برای شان مایه بگذاریم، آنها غصه موظف اند همان گونه با ما رفتار کنند. واقعیت این است که مهربان وجود داشتن باعث محبوبیت نزد سایرین نمی شود و موجب نمی شود پذیرش دیگران را بخریم. بهتر است اگر کاری برای خویشتن و سایرین می کنیم به این خاطر باشد که خودمان این متد می خواهیم؛ نه به خاطر توقعی که برای جبران و رفتار متقابل از آنها داریم. ۸. حساب دان باشید

وقتی موضوعی شما را ناراحت می کند یا باعث می شود احساس نیکی نداشته باشید، اگر با طرز فکر منطقی به آن بنگرید، بوسیله درک بهتری از آن می رسید. ببینید آیا واکنشی که نشان داده اید، مناسب بوده یا اینکه اقدام نابه جایی ایفا داده اید؟ آیا واقعا اشتباهی از سایرین سرزده است خواه شما فراوان سیلان را بزرگ کرده و به خویشتن گرفته اید؟ اگر شخصی حقیقتا به شما زیان زده است می توانید ناراحتی تان را با او در میان بگذارید یا اصلا بی مو مسئله را فراموش کنید؟

چنانچه کاملا خودخواسته از اعتراف به این سیلان تعلل می روید که نیازهای برآورده نشده تان عامل بروز واکنش عاطفی ناپسند هستند، پس درک می کنید احساسات تان شما را اسارت کرده اند و توانایی مقاوم حین کشیدن را ندارید. از طرف دیگر با خود روراست باشید، نگاهی به خودتان بیندازید و ببینید که بوسیله چه تقاضا های نابه جایی چسبیده اید. با این حکم به آنچه داخل گرداگرد تان می گذرد، دید واقع بینانه تری پیدا می کنید. با تکریم نکات پشته بوسیله قدری خودتان را از بند فکروخیال آزاد می کنید که داخل آینده، واکنشی را که به افراد نشان می دهید خودتان انتخاب می کنید، در قبال رفتارتان مسئولانه تر عمل می کنید و احساسات تان بی طرفانه نم می شوند.

گاهی اوقات وضعیت این سیاق ایجاب می یواش که به احساسات مان کمی چاشنی منطق بدهیم. این فقره وقار به سزایی دارد. ما باید درک کنیم احساسات درونی مان از کجا سرچشمه محزون اند، چگونه به آنها تاثیر نشان دهیم و چگونه با موقعیتی که در آن راحتی گرفته ایم، روبه رو شویم و حتی از آن درس بگیریم. وقتی بوسیله خودمان یاد می دهیم که داخل هر شرایطی چه واکنشی نشان بدهیم، در آینده می توانیم خاصیت را به پاسخی ساکت تبدیل کنیم. در دنباله بخوانید: چطور با سایرین عاری گمان و گمان بستگی داشته باشیم

کلکسیون صوتی احاطه های برقراری ارتباط با هرکسی که بخواهید می توانید ارتباطی کارگر برقرار کنید

مشاهده محصول