مایکروسافت با حیات افزودن ارزش، با مشکلات متعددی روبه رو است

مایکروسافتدر فرجام ماه سیال گذشته ، عنوان باارزش ترین شریک شدن جهان را ازآنِ خویشتن کرد و بخاطر مدتی اپلرا به رتبه های بعدی فرستاد. فعالان بازارهای مالی وال استریت از این اتحاد بیش قانع شدند. سرمایه گذاران و مدیران مایکروسافت نیز موفقیت به دست آمده را بوسیله فال نیک گرفتند. افزون براین، فداکار قسمت قسمت کردن ها ازجمله کاربران و تعلق مندان بوسیله مایکروسافت و کارشناسان مملکت ی فناوری هنوز ردموندی ها را در بحث جلب اعتماد مشتریان ناموفق می دانند.

البته، توفیق درخت سرو هایی همچون آفیس 365 و خدمات ابری آژور و دیگر مقدر شدن های درحال رشد ردموندی ها باعث افزایش نرخ شریک شدن شد. بوسیله هرحال، موفقیت های به مشت آمده هنوز تأثیری تو تکثیر اعتماد کاربران معمولی نداشته اند. مایکروسافت نیز از کاهش اعتماد کاربران آگاه است و هزینه های آن را می داند؛ اما سعی موکد بخاطر رفع مشکلات نمی بطی ء.

موقعیت کنونی مایکروسافت با حیات دستاوردهای بزرگ، با عوامل متعددی لکه دار شده است. به نشانی مثال، می توان به کاربران ناراضی در جزء های مختلف محصولات حذف شده از شرکت، تغییرات بی اندازه درون خوش نویسی کاری، به روزرسانی های بی خاصیت ی سرو ها، مزاحمت های بیش ایجادشده دراثر بوسیله روزرسانی محصولات و از همه رادیکال تر، ارتباطات درمانده باهم اتحاد کردن رمز کرد.

طرفداران ردموندی ها ازجمله گروه هایی هستند که زیادترین انتقاد را به روند کاری شرکت کرده اند. از دیدگاه آن ها، ناتوانی مایکروسافت تو وفادارماندن بوسیله مسیری بلندمدت و حفظ رویکرد درقبال محصولات، علت بروز بی اعتمادی در کاربران می شود. درواقع، مایکروسافت بسیاری از محصولات را پس از مدتی از مجموعه ی خود شیار می زند که بی اعتمادی کاربران و شکایت آن ها را به قفا دارد.

هواداران این برند، ساتیا نادلا، مدیرعامل کنونی مایکروسافت را به خدمت رسانی به وال استریت متهم می کنند. به تمجید ساده، او در استراتژی های خود تلاش می کند سوددهی شرکت را داخل تقدم قرار دهد. از دیدگاه هواداران، مدیران و تحلیلگران این غول یواش افزاری دیدگاه مناسبی درباره ی متغیرهای میدان مبصر محل فعالیتشان ندارند. به علاوه، پل های ویرانه شده و اعتماد ازدست رفته ی کاربران داخل حافظه مدیران مایکروسافت صریح تراشیدن. درنهایت مسیری که ردموندی ها برای پیوستن به موقعیت کنونی طی کرده اند، پر از اعتمادهای ازدست رفته در بین کاربران بوده است.نواقص ویندوز ۱۰مقاله های مرتبط:به روزرسانی اکتبر ویندوز ۱۰ مایکروسافت منتشر شدمایکروسافت به روزرسانی های حجیم جبری ویندوز ۱۰ را راکد می کند

مایکروسافت برای سال ها والا ذره بین دایره های قانونی ضدانحصار در آمریکا بود. غول جهیز عامل های جهان همیشه به انحصارگرایی و رویه های غیراخلاقی برای ترقی ی گیرایی کاربران خویشتن بازپرس می شد. باتوجه به این افترا های همیشگی، رویکرد ردموندی ها در ارائه ی ویندوز ۱۰ و سعی ناشیانه ی آن ها در افزودن تعداد کاربران، بسیاری از کارشناسان را متعجب کرد.

خداوندگار ویندوز داخل سال ۲۰۱۵ چشم اندازی بلندپروازانه برای محصول جدیدش ترسیم کرد. آن ها رسیدن به یک میلیارد مرحله انتصاب سیستم عامل جدید در مدت دو سال را شعار خود معرفی کردند. درنتیجه ی این چشم انداز، مایکروسافت انواع رویه های نامعمول و سؤال برانگیز را برای اغوا کاربران به نصب ویندوز ۱۰ به کارگرفت.

در جریان تشویق به بوسیله روزرسانی ویندوز ۱۰، پیام های متعددی مبنی بر به روزرسانی که داخل نواروظیفه بوسیله نمایش درمی آمد، باعث ناراحتی و شکایت بسیاری از کاربران شد. درواقع، خواهش کاربران به بوسیله روزرسانی ویندوز ۱۰ به معادل ی شرکت ارائه دهنده نبود. بوسیله عنوان مثال، بسیاری از کاربران از ویندوز ۸.۱ درون تبلت های خود راضی بودند و به ویندوز جدید و مشکلات احتمالی آن نیازی نداشتند.چشم انداز بلندپروازانه مایکروسافت را محبور به اتخاذ مسیرهای غیراخلاقی کرد

درکنار پیام های بی نهایت درخواست به روزرسانی به ویندوز ۱۰، مایکروسافت جهیز عامل بسیاری از کاربران را نیز عاری رخصت ی نهایی به روز کرد. بوسیله هرحال امروز هم که مایکروسافت در جمع بزرگ ترین مشارکت های جهان جایگاهی ثابت تصرف کرده، بی اعتمادیِ ایجادشده در آن سال ها هنوز لکه ی سیاهی در تاریخ این همکاری محسوب می شود.تسریع در عرضه ی محصولات اختصاص ی مصرف کننده

اکوسیستم کاربرد کننده های محصولات هر شرکت، سرمایه گذاری مالی، احساسی، زمانی و حتی روان شناسانه محسوب می شود. مرزبندی های بین کاربران هر اکوسیستم و وفاداری آن ها به محصولات هر برند کمی غیرعقلانی به رویت می رسد، اما بوسیله هرحال حیات دارد و بسیاری از مصرف کنندگان به آن متقی هستند.

وقتی کاربران مایکروسافت را به نشانی اکوسیستم خود گزینش کنند، انواع علیه ها و درخت سرو ها را از همین انبازی تدارک خواهند کرد. بخاطر نمونه، دست سد هوشمند مایکروسافت در حصه پوشیدنی ها، سرویس Groove بخاطر موسیقی و ویندوزفون بوسیله نشانی گوشی هوشمند، همگی تحسین طرفداران این برند را برانگیخته بودند و به نشانی محصولات اصلی خریده می شدند. همچنین، مایکروسافت با حذف تدریجی برخی از این محصولات ناراحتی آن ها را درون سطوح مختلف بوسیله همراه داشت.

طرفداران مایکروسافت از این باهم اتحاد کردن انتظار دارند پاسخ تکیه آن ها را بدهد. این طرفداران گزینه های متعددی در بازار داشتند و به هرحال، اکوسیستم خود را روی محصولات مایکروسافت تشکیل دادند. آن ها از برند خود خواست دارند که برای محصولاتش بجنگند و پاسخ اعتماد را با محصولاتی بهتر بدهد.مقاله های مرتبط:مایکروسافت رسما ویندوزفون را بر گذاشت

کاربران محصولات و طرفداران هر برند چندصد دلار روی محصولات آن سرمایه گذاری و با طرفداری و اعلان آن ها، بوسیله رشد هرچه بیشتر دستیار می کنند. دراین میان، هوی می جوی شرکتی چندمیلیارددلاری اقتدار معلق کردن به خاطر محصولات و کاربران خود را داشته باشد و آن ها را درون میدان حفظ کند.

گوهر این است احساس تعلق ی طرفداران یا همان عده ی کمتر کاربران درخت سرو ها جایی در استراتژی ها و برنامه ریزی های مایکروسافت نداشت. شاید احساسات و طرفداری ها درون محاسبات سودوزیان تأثیر نداشته اند؛ بوسیله همین دلیل، ردموندی ها به سرعت محصولات خود را جایگزین خواه حذف می کنند.

مدیران مایکروسافت احساس طرفداران و کاربران را تا حدودی دریافتن کردند. ساتیا نادلا تعدادی پیش ابراز ناراحتی خویشتن را از این شرایط بیان کرد. درواقع، او متأسف بود که طرفداران برند دیگر انتظار محصولات آن چنان مهمی را از شرکت نخواهند کشید. بوسیله هرحال، بروز تأسف او غصه مشکلی را محلول نکرد و اعتماد بازهم لطمه دار شد.

ساتیا نادلا علاوه بر ابراز تأسف از مسئله مایکروسافت در توقف تولید محصولات، شرط های زیرپاگذاشته ی متعددی را نیز به کاربران داده است. قول او به تولید گوشی هوشمند و سرمایه گذاری در درخت سرو هایی همچون Zune و Groove، همگی قول هایی میان تهی شدند که بازهم متکی را ازبین بردند. به هرحال این قول ها با وجود خدشه دارکردن احساسات کاربران، تأثیری در مسیر موفقیت ردموندی ها و تبدیل شدن به باارزش ترین مشارکت جهان نداشت. شاید همین تأثیر اندک، باعث شد شرکت هرچه بیشتر کاربران را نادیده بگیرد.صدمه ی کورتانا

در سال ۲۰۱۴، مایکروسافت با معرفی کردن معاون هوشمند صوتی کورتانا کاربران ویندوزفون را اضطراب خورده کرد. داخل آن زمان، اسم شخصی ترین دستیار دیجیتالی بوسیله نوآوری ردموندی ها داده شد. کورتانا داخل هماهنگی با اپلیکیشن های دیگر، ابداع یادآورها براساس زمان، اشخاص، موقعیت، وابستگی صوتی و متنی با کاربران و یکپارچگی با برندی شناخته شده در صنعت بازی، یک سروگردن از رقبای آن زمان، یعنی سیری و گوگل ناو جلوتر بود.

تکامل کورتانا درون سال های پس از ۲۰۱۴ به دلیل عوامل متعددی، ازجمله محدودیت در مناطق مختلف جهان، با موانع جدی رو بوسیله رو شد. درواقع در حال حاضر، گوگل اسیستنت به نشانی انحصاری ترین دستیار دیجیتال گیتی شناخته می شود. الکسا آمازون نیز امروز دیگر به عنوان برندی شناخته شده تو این حوزه شناساندن می شود. همچنین، دستیار سامسونگ، یعنی بیکسبی همچنین تو خوش نویسی دگرگونی به دستیاری همه کاره و جامع صبر دارد.کورتانا می توانست امروز بوسیله نشانی برترین دستیار هوشمند دیجیتالی فعالیت نرم

درحال حاضر، کورتانا آن کمک صوتی ای محو که زمانی مایکروسافت کام داشت یا برایش تبلیغات می کرد. کاربران که زمانی به هیاهوی ردموندی ها درباره ی این کمک اعتماد کردند، حالا نگران کنارگذاشتن آن هستند. باردیگر تکیه گاه و طرفداری آن ها در سیاست های غول سیستم عامل دنیا نادیده پژمرده شد.سرنوشت مرورگر اج و فایل های کاربران

از شرکتی قرین مایکروسافت با سابقه ی طولانی در مدل سازی و توسعه ی سیستم عاملی جهانی و موفق کام می رود درون به روزرسانی های خود، فایل های انحصاری کاربران را ازبین نبرد. متأسفانه این اتفاق داخل بوسیله روزرسانی اکتبر ویندوز ۱۰ رخ داد. 

کاربران سرویس اینسایدر ویندوز ۱۰ مشکل ازبین رفتن فایل ها در به روزرسانی جدید را بوسیله شرکت اخبار کردند. بااین حال، گزارش مذکور با مشکلی دیگر خبط پژمان شد؛ به همین برهان درون به روزرسانی نهایی، این بغرنج محلول نشد. این ائتلاف علامتی ناامیدکننده تو رویکردهای مایکروسافت درون به روزرسانی ها محسوب می شود که درنتیجه ، بازهم تکیه کاربران بوسیله صلاحیت ردموندی ها را بوسیله عنوان عرضه کننده ی سیستم عامل متین لطمه دار کرد.

مرورگر اج به نشانی رویکردی مدرن از مایکروسافت شناخته می شد تا تاریخچه ی سیاه اینترنت اکسپلورر را پاک کند. بوسیله رویت می رسید این محصول بهترین تقلا های غول کند افزاری برای راضی کردن کاربران اینترنت باشد. اکنون و پس از سه سال، اج همچنین دچار تغییرات قطعی صبر گرفته و موتور رندر آن با کرومیوم تعویض شده است.مقاله های مرتبط:مایکروسافت بازسازی مرورگر اج با استفاده از کرومیوم را تأیید کرد

تبدیل موتور رندر مرورگر اج حرکت مثبت مایکروسافت محسوب می شود. البته باتوجه به کتاب ی این مشارکت در سرانجام دادن به عمر محصولات پس از تلاش های کوتاه، نمی توان بوسیله آینده ی این مرورگر اشتیاق داشت.جنگ توکل

با وجود تمام پل هایی که پشت سر مایکروسافت ویران شد، این همدستی در جزء کسب وکار بهتر از قدیم حرکت می کند. البته این موفقیت ها به طرفداران باستانی باهم اتحاد کردن و همراهان ردموندی ها تو مسیر توفیق کمکی نمی کند. درواقع، تلاش طرفداران و سرمایه گذاری های پولی و زمانی آن ها روی محصولات برند، پاسخ درخورتوجهی ستاندن نکرده است. قطعا مایکروسافت مخبر تنخواه گذاری های طرفداران می شود؛ اما بدون اشاره ی جدی، عزب آن ها را بخشی از خوش نویسی موفقیت خویشتن می داند.

درنهایت، سطر کارگر مایکروسافت مملو از طرفدارانی بوده که شرکت را به دلیل بی اعتمادی زین کرده اند. اگر این حاصل گیری طرفداران اثر بلندمدت و گسترده تازگی پیاده شدن بازار بگذارد، موفقیت ردموندی ها درون تبدیل بوسیله باارزش ترین شرکت جهان دیگر تکرار نخواهد شد.

دیدگاه شما چیست؟ مایکروسافت می تواند قرین دیگران به برندی محبوب طرفداران و کاربران تبدیل شود؟بیشتر بخوانید:گیم وعده ویندوز 10 با شمارنده نرخ فریم و قابلیت های جدید بوسیله روزرسانی شدمایکروسافت ویدئو خوش ذات جدیدی از هدفون سرفیس را منتشر کردنسل جدید قلم سرفیس مایکروسافت بوسیله شارژ بی سیم مجهز خواهد بودبروزرسانی AMD برای حل بسامد بوست تراش های دودمان ثالث مستشار چندان موثر نیستمایکروسافت تاریخچه برگزاری کنفرانس بیلد 2020 را اعلام کرد