گزارش اقلیمی جدید از احتمال افزایش یک متری آب دریاها تا سال ۲۱۰۰ خبر می دهد

هیئت اقلیمی راه اندازی ملل متحد (IPCC) در هشداری تازه می گوید آن گروه از بلایای شاگرد از تکثیر سطح آب دریاها که پیش تر هر صد سال یک بار قیافه می دادند، از اواسط قرن جاری می توانند هرساله در بسیاری از مدخل های جهان تکرار شوند. درون گزارش جامعی که به تازگی درباره ی نحوه ی تعامل اقیانوس ها، یخچال های غریزی و یخسارها با پدیده ی گرمایش زمین نگاشته شده است، هیئت بین المللی تغییرات اقلیمی پیش بینی های خود از نمونه افزایش سطح آب دریاها و اقیانوس ها را نمایش کرد.

کو برت به نمایندگی از موسسه ملی اقیانوسی و جوّی اقبال آمریکا می گوید:افزودن سطح آب دریاها و عواقب شاگرد از آن زندگی و معاش حصه های وقار از انباشتگی ما را تهدید می یواش.

گزارش اخیر هیئت اقلیمی که خراج تلاش متجاوز از ۱۰۰ دانشمند درون ۸۰ کشور جهان است، آثار تغییرات اقلیمی روی اقیانوس ها و یخچال های طبیعی و یخسارهای جهان را تجسس کرده است. برای آگاهی از عظمت این پدیده های طبیعی بد تراشیدن بدانید اقیانوس ها ۷۱ درصد از مساحت سطح زمین و یخچال های طبیعی و یخسارها مجموعا ۱۰ درصد از مساحت سیاره را بوسیله خود اختصاص داده اند. نریلی آبرام، از دانشگاه ملی استرالیا، همچنین درباره ی عظمت این پدیده می گوید:تغییرات در این جزء ها از سیاره، از مرتفع ترین نقاط کوهستانی پژمرده تا اعماق اقیانوس ها و مناطق قطبی، پیش تر آغاز شده است.

با اغماض چند روز از پایان کنفرانس اقلیمی سازمان ملل در نیویورک و آغاز موج تعرض های جدید، انتشار این گزارش تکان دهنده در موناکو می تواند فشارها بر رهبران جهانی را برای پیش دریافت اقدامی مؤثرتر درزمینه ی کاهش پاشیدن گازهای گل ساختمان ای افزایش دهد. در سال گذشته نیز، نشر گزارش اقلیمی این نشست توانسته وجود حجم عریض ای از تعرض ها را در خلال اجلاس اقلیمی لهستان رقم زند؛ گزارشی که با حیات بازتاب فراوان کشورهای تنه آن را نپذیرفتند.

دو آینده ی متفاوت

آبرام معتقد است با دو آینده ی کاملا متمایز مواجه هستیم. اگر بتوانیم با اقدامی مؤثر نمونه گستردن گازهای گل بناء ای را به لباس چشمگیری کاهش دهیم، آن گاه خواهیم توانست شدت تغییرات قیافه داده در این بخش از اقلیم و آثار آن را به خشکی امدن مردم و اکوسیستم ها مهار کنیم. با این حال، وی می گوید درصورت ضعف داخل این حرکت، شرایط سازگاری پذیری بخاطر ما و سیاق های دیگر بسیار سخت خواهد شد.

تو بدترین سناریوی اقلیمی، پیش دماغ می شود تا سال ۲۱۰۰ با افزیش ۶۱ سانتی متری تا ۱/۱ متری سطح آب مواجه شویم. این قیمت حدود ۱۰ سانتی متر بیشتر از پیش بینی هیئت اقلیمی در ۶ سال قبل است. گزارش سابق الذکر می گوید پیش بینی متاخر براساس اطلاعات فعلی درباره ی نحوه ی ذوب یخ های قطبی عمل گرفته و بعید نیست با تکثیر سرعت ذوب یخچال ها، سطح آب متجاوز بیش برنده از مقادیر فعلی ارتفاع بیاید؛ همان گونه که در برخی پژوهش های ابتکاری نیز از حدس اضافه دومتری سطح آب سخن به میان آمده است.

داخل نگاه اول، این افزایش ۱۰ سانتی متری ممکن است چندان مهم جلوه نکند؛ ولی مایکل مردیث، از مؤسسه ی مطالعات قطبی بریتانیا، می گوید عارضه چنین اتفاقی می تواند حتی بخاطر کشورهای توسعه یافته نیز دردسرساز تلقی شود؛ امری که نیازمند به کارگیری سیستم دفاعی زورمند مرطوب در خطوط ساحلی خواهد بود. مسلما برای کشورهای فقیرتر این معضل ابعاد ارشد تری خواهد داشت.

تا سال ۲۰۵۰، جبران شرایط شدید جوّی ناشی از رخداد هم زمان طوفان های استوایی و افزودن سطح آب می تواند بوسیله بلایایی هرساله داخل جزء های اضافی از گیتی تحول شود؛ تو حالی که قبلا عارضه چنین بلایایی فقط یک بار در هر قرن سال تصور پذیر وجود. گزارش جدید اشاره می کند تا سال ۲۰۵۰، تعداد افراد ساکن در پاره های ساحلی کم بلندی از ۶۸۰ میلیون نفر بوسیله یک میلیارد نفر خواهد رسید.غذا و آب

تأثیر دیگر این پدیده در بخش غذا خواهد بود. اقیانوس ها تاکنون توانسته اند ۹۰ درصد از گرمای شاگرد از تغییرات اقلیمی را بوسیله خود جذب کنند و درصورت ادامه ی مسئله کنونی، این میزان حرارت جذب شده به پنج تا هفت موافق نیز خواهد رسید. گرمایش بیشتر سطوح مختلف آب اقیانوس ها به کاهش نمونه اکسیژن و مواد غذایی دردسترس آبزیان منجر خواهد شد. همچنین، درون گزارش رمز شده از وقوع امواج گرمایی تو مادون آب صحبت شده است؛ پدیده ای که از دیدگاه آبرام، غم اکنون نیز صنعت ماهی گیری و آبزی پروری را عرشه تأثیر صبر داده است.اقیانوس ها تاکنون توانسته اند ۹۰ درصد از گرمای ناشی از تغییرات اقلیمی را بوسیله خود جذب کنند

گزارش اقلیمی تازه به لباس هشداردهنده ای از نقش تشدیدکننده ی یخ های قطبی در تشدید تغییرات اقلیمی سخن گفته است. والری مسون دلومات، از کمیسیون انرژی اتمی و انرژی های جایگزین فرانسه، معتقد است با ذوب پرمافراست و خاک ها و صخره های منجمد، ریسک پاشیدن گازهای گل بناء ای در اتمسفر بیشتر خواهد شد. بنابر گزارش، اگر انتشار گازهای گل مسکن ای همچنان متجاوز باشد، تا سال ۲۱۰۰، ۶۹ درصد از پرمافراست گیتی از بین خواهد رفت و این بوسیله معنای آزادشدن صدها گیگاتن کربن در جوّ خواهد وجود. برای مقایسه بد زدودن بدانید داخل سال ۲۰۱۸، تنها ۳۷/۱ گیگاتن دی زنگ کربن دراثر فعالیت های بشر تولید شده است.

گزارش اقلیمی می گوید تغییرات صورت داده در مساحت مناطق قطبی در سپتامبر، یعنی زمانی که یخ ها به کمترین نمونه خود در کشش سال می رسند، احتمالا در هزار سال گذشته بی سابقه خواهد بود. مرکز ملی داده های خنک و برق ایالات متحده روز دوشنبه ی گذشته اعلام کرد امسال، دومین سال متواتر در رکورد کاهش مساحت مناطق قطبی خواهد بود. حتی اگر جهان بنابر توافق پاریس، مظفر شود افزایش دمای جهان در کمیت آستانه ی ۲ درجه ی سانتی گرادی را نیز مهار کند، بازهم گزارش اقلیمی پیش بینی کرده است حدس نابودی طولانی یخ های مناطق قطبی در تابستان ۲۱۰۰ حدود ۳۵ درصد خواهد بود.مقاله های مرتبط:آپارتاید اقلیمی؛ جهان نظاره گر بدبختی فقرا و هزیمت ثروتمندان خواهد بودپنج مورد از رایج ترین تصورات خبط درباره تغییرات اقلیمی

افزون براین، گزارش مذکور پیش بینی کرده است یخچال های غریزی به روند نزولی خود داخل جهان دنباله خواهند رحم و بنابر بدترین سناریو، تا سال ۲۱۰۰ ممکن است یک سومین حجم فعلی خود را از دست بدهند. این تو حالی است که درون برخی موارد، از نابودی کامل آن ها همچنین سخن گفته شد است. این نابودی می تواند عواقب ناگزیری همچون طغیان رودخانه ها و سایر خطرات محلی را داخل معلول داشته باشد؛ مشکلی که می تواند دسترسی میلیاردها مردم را بوسیله آب آشامیدنی و زراعی تحت الشعاع قرار دهد.

کارمنو ولا، رئیس فضا زیست اتحادیه ی اروپا، گزارش اخیر را بوسیله منزله ی زنگ خطری برای اجتماع ی جهانی برای اقدام علیه تغییرات اقلیمی می داند. گزارش اخیر درباره ی اقیانوس ها و کرایوسفر، سوم گزارش اختصاص ی هیئت اقلیمی سازمان ملل در سال گذشته محسوب می شود. گزارش دوم درباره ی کاربری اراضی داخل تابستان اخیر منتشر شد و گزارش اول نیز درباره ی آستانه ی افزایش ۱/۵ درجه ای درون سال گذشته بود که با واکنش های جهانی بسیاری مواجه شد. بیشتر بخوانید:اکوسیستم های بحری به سادگی به شرایط غریزی خود بازنمی گردندمنتخب عکس های علمی هفته از نگاه زومیت؛ از فضا زیست تا بازسازی چهره نخستین انسان دنیسووااقیانوس ها دیگر قدرت مقابله با تغییرات اقلیمی را ندارندیخچال طبیعی ایتالیا درون آستانه ریزشمهم ترین مغایرت بین گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی