گزارش اقلیمی متاخر از احتمال افزایش یک متری آب دریاها تا سال ۲۱۰۰ خبر می دهد

هیئت اقلیمی سازمان ملل متحد (IPCC) تو هشداری تازه می گوید آن گروه از بلایای ناشی از اضافه سطح آب دریاها که پیش خیس هر صد سال یک بار رخ می دادند، از اواسط قرن سیال می توانند هرساله در بسیاری از مقدر شدن های جهان تکرار شوند. در گزارش جامعی که به تازگی درباره ی نحوه ی تعامل اقیانوس ها، یخچال های طبیعی و یخسارها با پدیده ی گرمایش زمین نگاشته شده است، هیئت بین المللی تغییرات اقلیمی پیش بینی های خود از میزان افزایش سطح آب دریاها و اقیانوس ها را ارائه کرد.

کو برت به نمایندگی از سازمان ملی اقیانوسی و جوّی نوبت آمریکا می گوید:اضافه سطح آب دریاها و عواقب ناشی از آن زندگی و معاش بخش های بزرگی از جمعیت ما را ترساندن می کند.

گزارش اخیر هیئت اقلیمی که خراج تلاش متجاوز از ۱۰۰ دانشمند در ۸۰ سرزمین گیتی است، آثار تغییرات اقلیمی روی اقیانوس ها و یخچال های غریزی و یخسارهای گیتی را وارسی کرده است. برای آگاهی از عظمت این پدیده های غریزی کریه زدودن بدانید اقیانوس ها ۷۱ درصد از مساحت سطح زمین و یخچال های طبیعی و یخسارها مجموعا ۱۰ درصد از مساحت سیاره را به خود ویژه داده اند. نریلی آبرام، از دانشگاه ملی استرالیا، نیز درباره ی شکوه این پدیده می گوید:تغییرات در این بخش ها از سیاره، از مرتفع ترین نقاط کوهستانی پژمرده تا اعماق اقیانوس ها و مناطق قطبی، پیش تیز آغاز شده است.

با عفو چند روز از سرانجام جلسه اقلیمی راه اندازی ملل در نیویورک و آغاز موج اعتراض های جدید، ترویج این گزارش تکان دهنده در موناکو می تواند فشارها به خشکی امدن رهبران جهانی را برای پیش گرفتن اقدامی مؤثرتر درزمینه ی کاهش انتشار گازهای گل ساختمانی ای افزایش دهد. تو سال گذشته نیز، انتشار گزارش اقلیمی این جلسه توانسته وجود حجم گسترده ای از اعتراض ها را در هنگام اجلاس اقلیمی لهستان نما زند؛ گزارشی که با حیات بازتاب فراوان کشورهای قامت آن را نپذیرفتند.

دو آینده ی متفاوت

آبرام معتقد است با دو آینده ی کاملا متمایز مواجه هستیم. اگر بتوانیم با اقدامی مؤثر میزان پراکندن گازهای گل خانه ای را به شکل چشمگیری کاهش دهیم، آن گاه خواهیم توانست شدت تغییرات قیافه داده در این حصه از اقلیم و آثار آن را بر آدم و اکوسیستم ها مهار کنیم. با این حال، وی می گوید درصورت شکست در این حرکت، شرایط سازگاری پذیری بخاطر ما و گونه های دیگر بسیار پر اب خواهد شد.

تو بدترین سناریوی اقلیمی، پیش بینی می شود تا سال ۲۱۰۰ با افزیش ۶۱ سانتی متری تا ۱/۱ متری سطح آب مواجه شویم. این نرخ حدود ۱۰ سانتی متر بیشتر از پیش دماغ هیئت اقلیمی درون ۶ سال قبل است. گزارش سابق الذکر می گوید پیش بینی متاخر براساس اطلاعات فعلی درباره ی نحوه ی ذوب یخ های قطبی ارتکاب گرفته و پرت حلق با اضافه سرعت ذوب یخچال ها، سطح آب بیش بسیار تر از مقادیر فعلی بالا بیاید؛ همان اسلوب که در برخی پژوهش های تازه نیز از ظن افزایش دومتری سطح آب سخن به میان آمده است.

در نگاه اول، این افزایش ۱۰ سانتی متری امکان پذیر است چندان مهم جلوه نکند؛ ولی مایکل مردیث، از مؤسسه ی مطالعات قطبی بریتانیا، می گوید سرگذشت چنین اتفاقی می تواند تا اینکه برای کشورهای توسعه یافته نیز دردسرساز تلقی شود؛ امری که نیازمند به کارگیری سیستم دفاعی قوی تر درون خطوط ساحلی خواهد بود. مسلما برای کشورهای فقیرتر این معضل ابعاد ارشد لطافت خواهد داشت.

تا سال ۲۰۵۰، تکرار شرایط جدی جوّی ناشی از وقوع بی آرامی زمان تندباد های استوایی و افزایش سطح آب می تواند به بلایایی هرساله تو بخش های زیادی از جهان تحول شود؛ درون حالی که قبلا وقوع چنین بلایایی فقط یک بار در هر صد سال تصور پذیر بود. گزارش متاخر اشاره می کند تا سال ۲۰۵۰، تعداد افراد ساکن در حصه های ساحلی کم رفعت از ۶۸۰ میلیون نفر به یک میلیارد نفر خواهد رسید.غذا و آب

تأثیر دیگر این پدیده درون بخش غذا خواهد بود. اقیانوس ها تاکنون توانسته اند ۹۰ درصد از گرمای شاگرد از تغییرات اقلیمی را به خود جذب کنند و درصورت ادامه ی روند کنونی، این استاندارد حرارت جذب شده به پنج تا هفت برابر نیز خواهد رسید. گرمایش بیشتر سطوح مختلف آب اقیانوس ها به کاهش میزان اکسیژن و مواد غذایی دردسترس آبزیان منجر خواهد شد. همچنین، در گزارش اشاره شده از وقوع امواج گرمایی تو عرشه آب گپ شده است؛ پدیده ای که از دیدگاه آبرام، هم اکنون نیز صنعتی ماهی گیری و آبزی پروری را عرشه تأثیر قرار داده است.اقیانوس ها تاکنون توانسته اند ۹۰ درصد از گرمای شاگرد از تغییرات اقلیمی را بوسیله خود جذب کنند

گزارش اقلیمی ابتکاری بوسیله شکل هشداردهنده ای از نقش تشدیدکننده ی خنک های قطبی در سخت گیری تغییرات اقلیمی سخن گفته است. والری مسون دلومات، از باشگاه انرژی اتمی و انرژی های جایگزین فرانسه، معتقد است با ذوب پرمافراست و خاک ها و صخره های منجمد، کار بزرگ گستردن گازهای گل خانه ای تو اتمسفر بیشتر خواهد شد. بنابر گزارش، چنانچه انتشار گازهای گل خانه ای همچنان زیاد باشد، تا سال ۲۱۰۰، ۶۹ درصد از پرمافراست جهان از بین خواهد رفت و این به معنای آزادشدن صدها گیگاتن کربن تو جوّ خواهد بود. برای مقایسه بد زدودن بدانید در سال ۲۰۱۸، تنها ۳۷/۱ گیگاتن دی اکسید کربن دراثر فعالیت های بشر تولید شده است.

گزارش اقلیمی می گوید تغییرات رخ داده داخل مساحت مناطق قطبی در سپتامبر، یعنی زمانی که خنک ها به کمترین میزان خویشتن تو کشش سال می رسند، احتمالا در هزار سال گذشته بی سابقه خواهد بود. مرکز ملی داده های خنک و برق ایالات متحده روز دوشنبه ی گذشته اعلام کرد امسال، دومین سال متوالی در رکورد کاهش مساحت مناطق قطبی خواهد بود. حتی اگر جهان بنابر مصالحه پاریس، موفق شود افزایش دمای جهان در حد آستانه ی ۲ منصب ی سانتی گرادی را نیز مهار کند، بازهم گزارش اقلیمی پیش دماغ کرده است احتمال نابودی کامل یخ های مناطق قطبی درون تابستان ۲۱۰۰ حدود ۳۵ درصد خواهد بود.مقاله های مرتبط:آپارتاید اقلیمی؛ جهان نظاره گر بدبختی فقرا و هزیمت ثروتمندان خواهد بودپنج تک از رایج ترین تصورات اشتباه درباره تغییرات اقلیمی

افزون براین، گزارش سابق الذکر پیش بینی کرده است یخچال های طبیعی به روند نزولی خود تو جهان ادامه خواهند داد و بنابر بدترین سناریو، تا سال ۲۱۰۰ ممکن است یک سوم حجم فعلی خویشتن را از مشت بدهند. این در حالی است که در فداکار موارد، از نابودی کامل آن ها نیز واج گفته شد است. این نابودی می تواند عواقب ناگزیری همچون طغیان رودخانه ها و سایر خطرات محلی را در معلول داشته باشد؛ مشکلی که می تواند دسترسی میلیاردها انسان را بوسیله آب آشامیدنی و زراعی تحت الشعاع قرار دهد.

کارمنو ولا، مهتر محیط زیست اتحادیه ی اروپا، گزارش اخیر را بوسیله منزله ی اکسید خطری بخاطر جامعه ی جهانی برای اقدام علیه تغییرات اقلیمی می داند. گزارش اخیر درباره ی اقیانوس ها و کرایوسفر، سوم گزارش ویژه ی هیئت اقلیمی اداره ملل در سال گذشته محسوب می شود. گزارش دوم درباره ی کاربری اراضی تو تابستان اخیر منتشر شد و گزارش شروع نیز درباره ی آستانه ی افزودن ۱/۵ منصب ای تو سال گذشته بود که با نفوذ کردن های جهانی بسیاری مواجه شد. بیشتر بخوانید:برای رسیدن بوسیله قیمت انتشار کربن صفر تا سال ۲۰۵۰ باید هر روز یک نیروگاه اتمی جدید اسلوب اندازی کنیماکوسیستم های دریایی به سادگی بوسیله وضعیت طبیعی خود بازنمی گردندمنتخب عکس های علمی هفته از نگاه زومیت؛ از هوا زیست تا بازسازی چهره نخستین مردم دنیسووااقیانوس ها دیگر غلبه مقابله با تغییرات اقلیمی را ندارندیخچال طبیعی ایتالیا تو آستانه ریزش