مقدماتی گام ها برای یکروز برداری از انرژی خورشیدی فضایی

نیروی فلکی آمریکا در حال تجسس روشی برای جمع آوری تمرکز تلالو خورشید تو فضا و انتقال این انرژی به زمین است. شعار از این اقدام، تأمین کارمایه صاعقه موردنیاز در موجودی های دورافتاده ی ارتش گزارش شده است تا بدین ترتیب، از تردد تعداد زیاد کاروان های حامل سوخت در مناطق خطرناک و درنتیجه مخاطره هدف قرارگرفتن آن ها به دست نیروهای متخاصم جلوگیری شود.

پروژه ی یادشده SSPIDR نام محزون که با شرکت یکی از معاهده کاران وزارت دفاع آمریکا با نام Northrop Grumman در حال عمل است. در این پروژه که بیش از ۱۰۰ میلیون دلار ارزش دارد، فراغت است با مصرف از پنل های فتوولتائیک انرژی خورشیدی را داخل فضا جذب و پس از تبدیل به امواج رادیویی، آن را به جانب موجودی های دوردست بفرستند. اریک فلت، مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی نیروی آسمانی در اداره ی تجهیزات فضایی Albuquerque می گوید:بخاطر مطمئن شدن از موفقیت مأموریت های وزارت دفاع، باید درست تو مکان و زمان ارزان به انرژی دسترسی داشته باشیم. انرژی عاملی استراتژیک و تو عین حال نقطه ی آسیب پذیری بالقوه ای برای سرزمین و وزارت دفاع بوسیله حساب می آید.

پروژه ی SSPIDR چندین و چند مزیت اختصاصی دارد. برای مثال، بهینه عمه بخاطر جذب انرژی خورشیدی فضا است. براساس گزارش دپارتمان انرژی ایالات متحده ی آمریکا، جوّ زمین حدود ۳۰ درصد از انرژی دریافتی از خور را بوسیله فضا بازتاب می یواش. به علاوه، درصورت اعمال جهت دهی صحیح، ماهواره های مخصوص جذب کارمایه خورشیدی می توانند بدون هرگونه مانعی به طورکامل درمعرض تابش تلالو باشند و مقدار کارمایه الکتریکی بهینه رطوبت تولید کنند. مهم تر از همه اینکه در فضا هفت روز هفته و ۲۴ ساعت شبانه روز، خورشید در وضعیت ساعت ۱۲ ظهر قرار دارد.

دراین میان، مشکل راه اندازی نیروگاه خورشیدی فضایی همچنین این است که انرژی جذب شده را چگونه باید به زمین منتقل کرد. انتقال این انرژی ازطریق کابل عملی نیست. بنابراین، نیروی فلکی آمریکا به متعاقب روشی است که بتوان انرژی را به صورت بی سیم به زمین نقل مکان کرد و یکی از پیشنهادهای مطرح استعمال از امواج رادیویی است. ماهواره های فرستنده می توانند با ایستگاه های گیرنده روی زمین جفت شوند و درنتیجه، امواج ارسالی سپس از گرفتن روی زمین، قابلیت تبدیل دوباره به انرژی الکتریکی را خواهند داشت. ریچارد دلانی در مصاحبه با نامه ی نیروی سرباز Stars and Stripes می افزاید:ما درون حال ساخت مدل های اثباتی مختلف برای به کارگیری فناوری در نمونه های بزرگ مقیاس هستیم.

میزان انرژی خورشیدی دردسترس در فضا «فارغ از عواملی نظیر عرض جغرافیایی یا زمانه شب هنگام روز» هشت برابر سامانه های مشابه زمینی است. وی نیز از مشکلات حرارتی برای طراحی چنین سیستمی می گوید و کنترل سازه ای با ابعاد بزرگ را تو مدار زمین موضوعی دشوار قلمداد می کند.مقاله های مرتبط:احداث مقدماتی نیروگاه خورشیدی فضایی گره تا سال ۲۰۲۵آینده صنعتی انرژی خورشیدی به سوی کدام فناوری خواهد رفت

� در حال حاضر، لشکر آمریکا برای تأمین انرژی موردنیاز نیروهای خود درون میدان های رزم از ناوگان محموله سوخت های دیزل و ژنراتورهای دیزلی استعمال می یواش. تردد این ناوگان مستلزم به کارگیری کامیون های اختصاص ی محموله بنزین و نیروهای گارد حفاظتی است که همه اهداف آسانی برای تله های انفجاری و عملیات کمین و دیگر انواع حملات متخاصم هستند. SSPIDR می تواند کارمایه موردنیاز نیروها را به رخ یمین به محل موجودی ارسال کند، بدون اینکه درمعرض خطر حمله نیروهای متخاصم قرار بگیرند.

بنابر گزارش Stars and Stripes، ایده ی طراحی چنین سیستمی به دهه ی ۱۹۶۰ بازمی گردد؛ ولی تا بوسیله امروز پیاده سازی آن مقرون به صرفه نبوده است. سیستم پیشنهادی شامل ماهواره ای مجهز بوسیله پنل های خورشیدی خواهد بود که ابعاد آن به دوبرابر مساحت یک زمین پیاده روی می رسد. این ماهواره پس از تبدیل کارمایه دریافتی به امواج رادیویی، آن را به کمک آنتن به هر عمه از زمین ارسال می بطی ء. گفتنی است پروژه ی یادشده هنوز تو مرحله ی اکتشافی قرار دارد و هنوز پروگرام ی زمانی مشخصی برای روزی برداری از جهیز عملیاتی تدارک نشده است. بیشتر بخوانید:مخالفت سناتورهای آمریکایی با اعطای مجوز به شرکت ها برای همدستی با هواویمایکروسافت مجوز خرید نرم ادوات به هواوی را از نوبت آمریکا شهود کردهواوی برای سه گانه ماه دیگر، بخشودگی تحریم دریافت کردایالت های آمریکا به دنبال وارسی تخصیص گوگل تو اندروید و جست وجوساخت آفتابگردان های مصنوعی که بوسیله سمت نور خم می شوند