آلفابت پروژه تولید صاعقه با استفاده از کایت را متوقف کرد

آلفابت بوسیله صورت رسمی خبر از تعطیلی پروژه ی Makani رحم. این پروژه با هدف نقشه کشی و توسعه ی پرنده هایی نقشه کشی شده بود که انرژی باد را بوسیله نیروی برق تبدیل کنند. ظاهرا کایت های ماکانی هیچ گاه به پروژه ی پرواز نخواهند رسید.مقاله های مرتبط:کایت های انرژی؛ رویکردی نوآورانه بخاطر تولید برق از باد۶ ژنراتور هوابرد بخاطر تولید انرژی پاک

ماکانی در سال ۲۰۰۶ تأسیس و هفت سال پیش به عضوی از گوگل/آلفابت دگرگونی شد. زیرمجموعه ی Google X که مدیریت پروژه های بلندپروازنه ی علمی این شرکت را برعهده داشت، مدیریت ماکانی را نیز برعهده گرفت. سال گذشته آن ها از زیرمجموعه ی واحد X بیرون شده و به بخشی مستقل در آلفابت دگرگونی شدند. اخبار جدید، پایان زندگی ماکانی را بوسیله عنوان یکی دیگر از تلاش های متفرقه ی آلفابت علامت می دهند. ازطرفی آن ها خواهش دارند که همکاری خود را با شل، یکی از مقدماتی شرکای استراتژیک، ادامه دهند تا شاید کارایی های جدیدی بخاطر فناوری کشف کنند.

آسترو تلر، رئیس هیئت مدیره ی ماکانی و از اعضای ارشد Moonshot داخل X، در بیانیه ای پرگیر تعطیلی پروژه ی ماکانی گفت:پس از تجسس فاکتورهای متعدد، من باور دارم که مسیری طولانی و پرخطر بخاطر فرود امدن به راهکاری تجاری داخل پیش داریم. درواقع مسیر به بخشی هیاهو دارد که دیگر ماکانی به عنوان پروژه ای منطقی برای آلفابت شناخته نمی شود.

اگرچه سرمایه گذاری در تمامی ایده های مرتبط با فضا زیست و اقلیم، مثبت و وسوسه انگیز به نظر می رسد، باید دیدی علنی در پروژه ها داشته و داخل انحصار منابع بوسیله آن ها دقت بیشتری داشته باشیم.  واقع نگری در پروژه های محیط زیستی خیر تنها تو تصرف وکار قهری محسوب می شود، بلکه برای محلول بهتر شورش های زیست محیطی همچنین مهیب است.

تیم ماکانی درون زمان فعالیت در آلفابت موفق بوسیله تولید نمونه ی اولیه با توانایی تولید ۲۰ کیلووات برق شد. درون ادامه ی فرایندهای ترقی ای، نمونه هایی با توانایی تولید ۶۰۰ کیلووات اندوه ساخته شدند. ازطرفی باوجود تمامی پیشرفت ها، آلفابت مسیر روشنی را در پیش روی ماکانی ندید و بوسیله نوعی بازگشت سرمایه را داخل آن مشاهده نکرد.

فورت فلکر، در سال ۲۰۱۵ در مرکز X مدیریت ماکانی را برعهده گرفت. او درباره ی غرض جدید آلفابت می گوید:ساختن یک روش متاخر برای روزی برداری از انرژی باد، به معنای روبه رو شدن با چالش های کسب وکاری داخل کنار چالش های مهندسی خواهد حیات. باوجود پیشرفت های فنی متعدد، مسیر به سمت تجاری سازی، طولانی تر و پرریسک تر از انتظارها به نظر می رسد. درنتیجه، از امروز سیر تکاملی ماکانی در آلفابت به خاتمه می رسد.

گوگل احتمالا در زمان خرین ماکانی و تکثیر کردن آن بوسیله پروژه های بلندپروانه ی خود، برنامه ی خاصی برای دگرگونی کردن آن به تصرف وکار منطقی نداشته است. البته اکنون دیگر زمان فعالیت های بلندپروازنه ی گوگل بوسیله خاتمه رسیده است و احتمالا به مرور باید منتظر تبدیل شدن پروژه های دیگر به انبازی های مسقل باشیم. انبازی هایی که هرکدام از آن ها احتمال دچار شدن به سرنوشت ماکانی را دارند.بیشتر بخوانید:افزودن ارزش سهام آلفابت در پی تمجید ترامپ از گوگلگوگل ۱۰۰ هزاره نفر از کارکنانش را بوسیله دورکاری فرستادارزش سهام اپل درون یک روز تقریبا هشت درصد سقوط کردآلفابت ابزاری بخاطر نمره تصاویر دست کاری شده ارائه می دهدگزارش مالی آلفابت نشان می دهد رشد این شرکت به حد پیش بینی ها نبوده است