آلفابت پروژه تولید برق با استعمال از کایت را متوقف کرد

آلفابت به عارض رسمی معارفه از تعطیلی پروژه ی Makani عدالت. این پروژه با شعار نقشه کشی و توسعه ی پرنده هایی نقشه کشی شده وجود که کارمایه باد را به نیروی برق تبدیل کنند. ظاهرا کایت های ماکانی هیچگاه گاه به پروژه ی تصعید نخواهند رسید.مقاله های مرتبط:کایت های انرژی؛ رویکردی نوآورانه برای تولید برق از باد۶ دینامو هوابرد برای تولید انرژی پاک

ماکانی در سال ۲۰۰۶ تأسیس و هفت سال پیش به عضوی از گوگل/آلفابت تبدیل شد. زیرمجموعه ی Google X که مدیریت پروژه های بلندپروازنه ی علمی این شریک شدن را برعهده داشت، مدیریت ماکانی را نیز برعهده گرفت. سال گذشته آن ها از زیرمجموعه ی واحد X بیرون شده و به بخشی مستقل تو آلفابت تغییر شدند. اخبار جدید، خاتمه عمر ماکانی را بوسیله عنوان یکی دیگر از تقلا های متفرقه ی آلفابت نشان می دهند. ازطرفی آن ها امید دارند که همدستی خویشتن را با شل، یکی از بدوی شرکای استراتژیک، ادامه دهند تا شاید کارایی های جدیدی برای فناوری کشف کنند.

آسترو تلر، مهتر هیئت مدیره ی ماکانی و از اعضای بزرگ Moonshot در X، درون بیانیه ای اطراف تعطیلی پروژه ی ماکانی گفت:پس از معاینه فاکتورهای متعدد، غلام اعتقاد دارم که مسیری تمام و پرخطر برای رسیدن به راهکاری تجاری در پیش داریم. درواقع دست خط به بخشی فساد دارد که دیگر ماکانی به عنوان پروژه ای منطقی برای آلفابت شناخته نمی شود.

اگرچه تنخواه گذاری درون تمامی ایده های مرتبط با محیط زیست و اقلیم، مثبت و وسوسه انگیز به رویت می رسد، باید دیدی هویدا در پروژه ها داشته و درون تخصیص منابع به آن ها دقت بیشتری داشته باشیم.  واقع نگری در پروژه های محیط زیستی نه تنها در تصرف وکار اجباری محسوب می شود، بلکه بخاطر محلول بهتر جنگ های زیست محیطی نیز حیاتی است.

آویشن ماکانی در زمان فعالیت داخل آلفابت قاهر بوسیله تولید نمونه ی اولیه با اقتدار تولید ۲۰ کیلووات صاعقه شد. در امتداد ی فرایندهای توسعه ای، مدل هایی با توانایی تولید ۶۰۰ کیلووات بی قراری مصنوع شدند. ازطرفی باوجود تمامی پیشرفت ها، آلفابت دست خط روشنی را در پیش روی ماکانی ندید و به نوعی بازگشت سرمایه را داخل آن مشاهده نکرد.

فورت فلکر، در سال ۲۰۱۵ درون مرکز X مدیریت ماکانی را برعهده گرفت. او درباره ی تصمیم جدید آلفابت می گوید:ساختن یک روش جدید برای بهره برداری از انرژی باد، به معنای روبه رو شدن با چالش های تصرف وکاری تو به خشکی امدن چالش های مهندسی خواهد بود. باوجود پیشرفت های متخصص متعدد، مسیر به سمت تجاری سازی، کامل تر و پرریسک برنده از انتظارها به دیدن می رسد. درنتیجه، از امروز سیر تکاملی ماکانی در آلفابت به فرجام می رسد.

گوگل احتمالا درون زمان خرین ماکانی و اضافه کردن آن بوسیله پروژه های بلندپروانه ی خود، برنامه ی خاصی برای تبدیل کردن آن بوسیله کسب وکار منطقی نداشته است. البته اکنون دیگر زمان فعالیت های بلندپروازنه ی گوگل به پایان روان است و احتمالا بوسیله مرور باید مشتاق دگرگونی شدن پروژه های دیگر بوسیله شرکت های مسقل باشیم. همکاری هایی که هرکدام از آن ها گمان دچار شدن بوسیله تقدیر ماکانی را دارند.بیشتر بخوانید:افزایش ارزش سهام آلفابت تو جای پا تحسین ترامپ از گوگلگوگل ۱۰۰ هزار نفر از کارکنانش را به دورکاری فرستادارزش سهام اپل در یک روز تقریبا هشت درصد کمبود کردآلفابت ابزاری برای تشخیص تصاویر دست کاری شده نمایش می دهدگزارش مالی آلفابت نشان می دهد رشد این مشارکت بوسیله پیمانه پیش بینی ها نبوده است