دانلود رمان آغازی دوباره pdf از الهام عندلیبی با لینک مستقیم

دانلود رمان آغازی دوباره pdf از الهام عندلیبی با لینک مستقیم

دانلود رمان آغازی دوباره pdf از الهام عندلیبی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان الهام عندلیبی میباشد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان آغازی دوباره

زنگ اول بود و امتحان ریاضی داشتیم.به کلی فراموش کرده بودم که امتحان داریم و خودم را اماده نکرده بودم.

نسیم جلوی من نشسته بود.بیشتر زمان امتحان گذشته بود و من به سوالات کمی جواب داده بودم.

معلم متوجه کلاس نبود و با یکی از معلم های کلاس بغلی صحبت می کرد.سریع از جا بلند شدم

برگه نسیم را از زیر دستش بیرون کشیدم و برگه ی خودم را به او دادم و گفتم :جواب بده…..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان برده ی من

قسمت اول رمان آغازی دوباره

نسیم زیر لب در حالی که عصبانی بود گفت:معلوم هست داری چیکار می کنی؟

گفتم:هیس! فقط جواب بده.

نمی دانم سکینه یکی از همکلاسی هایمان از کجا دید،به طرف معلم رفت،در گوشش چیزی گفت و برگشت.با عجله

اسم نسیم را خط زدم و اسم خودم را روی برگه نوشتم.سرم را پایین انداختم و طوری وانمود کردم که چیزی خبر

ندارم.

خانم معلم جلو امد و گفت:داری چی کار می کنی؟

سرم را بلند کردم و گفتم:هیچی!

خانم معلم برگه را از زیر دستم بیرون کشید،نگاهی به ان کرد و فهمید برگه ی نسیم بوده است.هر دو از کالس

اخراج شدیم و مجبور شدیم بیرون از کالس،پشت در بایستیم.نسیم از دستم عصبانی شده بود،گفت:

– اخه چرا من باید حساب درس نخوندن تو رو پس بدم؟

با شیطنت بهش نگاهی کردم و گفتم:تا تو هستی احتیاجی نیست که من درس بخونم.

با اخم گفت:اره،تا اینطوری خبر بدن و هر دومون رو خیلی مودبانه از کالس بیرون کنن.

گفتم:تو ناراحت نباش،یه درسی به این سکینه بدم که تا عمر داره فراموش نکنه.

روز بعد ورزش داشتیم و بعد از یک هفته منتظر او…

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان