دانلود رمان

دانلود رمان اتوبوس pdf از فهیمه رحیمی با لینک مستقیم

دانلود رمان اتوبوس pdf از فهیمه رحیمی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان فهیمه رحیمی میباشد

موضوع رمان : طنز/عاشقانه

خلاصه رمان اتوبوس

به همه چیز می توانم فکر کنم جز اینکه یتیم شده ایم چگونه می توانم باور کنم

که خوشبختی مان در اثر بی مبالاتی یک راننده خواب آلود اتوبوس تبدیل به مصیبت

و بد بختی شده باشد ؟ این اتفاقات فقط در ستونهای حوادث روز نامه باور کردنی

است و پذیرفتن اینکه ما نیز جزو آن دسته افراد مصیبت دیده قرار گرفته ایم برایم

قابل پذیرش نیست

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان آریانا فهیمه رحیمی

قسمت اول رمان فهیمه رحیمی

نامه ای به بدری !
به همه چیز می توانم فکر کنم جز اينکه يتیم شده ايم چگونه می توانم باور کنم که خوشبختی مان در اثر بی

مباالتی يک راننده خواب آلود اتوبوس تبديل به مصیبت و بد بختی شده باشد ؟ اين اتفاقات فقط در ستونهای

حوادث روز نامه باور کردنی است و پذيرفتن اينکه ما نیز جزو آن دسته افراد مصیبت ديده قرار گرفته ايم برايم

قابل پذيرش نیست

هنوز دوست دارم به گذشته فکر کنم و با تو از آن روز ها سخن بگويم از روز های شاد ، روز هايی که هر ثانیه اش

با خوشبختی قرين بود و ما از آن غافل بوديم در ذهن فارغ از غم ما مرگ مخصوص پیر مردان و پیر زنانی بود که

کام دل از دنیا گرفته و به قدر کافی از آن متمتع شده اند هرگز تصورش را هم نمی کردم که داس مرگ روزی دو

تا از بهترين عزيزانمان را از روی زمین درو کرده ، بهار زندگیمان را مبدل به پايیز کند

آيا تو باور می کنی ؟

من در کابوس غوطه ورم و می خواهم خود را از آن برهانم شب با اين انديشه به خواب می روم که صب…

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا