دانلود رمان

دانلود رمان به چشمات قسم pdf از ریحانه پسندیده نیا با لینک مستقیم

دانلود رمان به چشمات قسم pdf از ریحانه پسندیده نیا با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان ریحانه پسندیده نیا میباشد

موضوع رمان :عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان به چشمات قسم

دریایی پر از خوشنت در پیش رو است و در پشت سر چیزی جز تاریکی نیست

تردیدی که تمامش را در بر گرفته…و باز جدال دو قطب…

قلب و مغز…به راستی کدام یک پیروزند؟

رمان پیشنهادی:دانلود رمان عرق سگی مسیحه زادخو

قسمت اول رمان به چشمات قسم

قفسه ی سینه اش دردمیکرد…مثل همیشه ولی باید تحمل میکرد

کاری که همیشه ی خدا داشت

انجام میداد چشامنش را روی هم فشار داد

دوست داشت عربده بزند ،داد بزند ولی مثل همیشه

متین و با وقار از جا بلند شد و جولوی اینه رفت بار

دیگه در اینه به خود نگاه کرد تیبی اراسته و

شیک از روی میز عطری برداشت و به خود زد و

دوباره روی میز گذاشت و با دست کمی قفسه ی

سینه اش را ماساژ داد دیگر این درد امانش را بریده بود

بیخال درد شد و به سمت تخت رفت و

بارانی اش را برداشت و از اتاق خارج شد و ارام و

با تعلل از روی پله ها پایین امد و روی میز نهار

خوری مقداری پول گذاشت و بی هیچ حرفی به

سمت در رفت و از ان خارج شد و از پله های مرمر

رنگ پایین امد و از بین شمشاد ها رد شد و

به سمت ماشین ای که مقابل درب پارکینگ پارک بود

رفت وقتی به در ماشین رسید سویج را از

جیب بارانی اش دراورد و درب ماشین را باز کرد

اواسط پاییز بود ولی هوا رسمای زمستان را داشت

کف حیاط از باران خیس و اسامن هم ابری انگار

دوست داشت باز هم ببارد همه میگفتند پاییز

که اینقدر رسد است زمستان چقدر رسد

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا