دانلود رمان

دانلود رمان بی سرو ته pdf از مریم پورمحمد با لینک مستقیم

دانلود رمان بی سرو ته pdf از مریم پورمحمد با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان مریم پورمحمد میباشد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان بی سرو ته

عشق را دست کم نگیر..!

با عشق محال ممکن می شود..!

با عشق زندگی زیبا می شود..!

میلا دختری که نمی تونه حرف بزنه..!

دو برادری که عاشق میلا می شن..!

ولی؟؟

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان نگهبان آتش

قسمت اول رمان بی سرو ته

چشم گشوده وبه اطراف نگریست وبه اولین چیزي که فکر کردآن است

که نمیتواندخواب شیرین اول صبح رابه چیزي ترجیح دهد.

با خواب آلودگي به طرف سرویس رفت تاآبي به سرورویش بزند

درآیینه به خود خیره شد،دختري باچشمان سیاه وموهایي به همان رنگ

وفکر کردچه میشداو هم آوایي داشت تابتواند حرف بزند؟

اشک درچشمان رنگ شبش جمع شد،سالها میشد که کارهرشب

وروزش

گریه کردن شده بود

همانطور که خیره به خود مینگریست صداي باز شدن لوالي در وبعد

صداي برادر بزرگش میالد راشنید،تعجب کردبرادرش این وقت از

ساعت درخانه چه میکرد!؟

میالد: میالاااااا عشق داداش،کجایي؟ بیاپایین عزیزم مهمون داریم.

باعجله اشک هاي رخته اش راپاک کرد،همان حرف برادرش که

مهمان داریم کافي بودتابه پوشش خود سروساماني دهدیک دامن کلوش

بایک

بلیز آستین بلند به همراه یک شال سیاه پوشیدوبه طرف پایین دوید.

ازاین طرف مهمان میالد که دوست وشریک جدیدش در کارخانه بود

بایکدیگر صحبت میکردندو یارا فکر میکرد این برادري که براي دیدن

خواهر یکي یکدانه اش له له میزند،چرا خواهرش جواب این برادر

مهربان وجانسوز را نمي دهد….!؟در همین لحظه،چشمش

به پله ها افتاد که دختري با عجال پایین

مي آید،دختري که از همان فاصله هم غم در چشمان زیباو دلربایش

پدیدار بود واما دخترک با عجله بدون توجه به مهمان تازه وارد

در آغوش برادرش حل شدو برادري که با عشق خواهرش را در

آغوش جاي داده بود.دخترک برگشت و پشت..

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا