دانلود رمان

دانلود رمان تلاقی عشق و خون pdf از فاطمه لقایی صفت با لینک مستقیم

دانلود رمان تلاقی عشق و خون pdf از فاطمه لقایی صفت با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان فاطمه لقایی صفت میباشد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان تلاقی عشق و خون

آروشا، دختر ی که از اول روی پای خودش ای ستاده.

پدر و مادرش توی یک تصادف جونشون رو از دست دادن و تنها با پدربزرگش که صاحب امالک

زیادی هست و همه م ی شناسنش زندگی م ی کنه.

پسر ی تو زندگیشه، در اصل خودش رو به آروشا نزدیک کرده تا مدارکی علیه آتش پسرخاله ی آروشا

پیدا کنه.

ولی در این راه عاشق هم میشن، تا این که پسره طی حادثه ای میمیره و

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان ترس از عشق

قسمت اول رمان تلاقی عشق و خون

آقاجون صداش رو باال برد، طور ی که برای لحظه ای قلبم فرو ری خت و قدم هام به سمت عقب

هدایت شد .

نه یعنی، نه! همین که گفتم!

بغض کردم.

اما آخه آقاجون!

اما و آخه نداره آروشا دیگه هم این بحث رو ادامه نده.

با موج ی از نا امیدی که توی چشم هام حلقه بسته بود، نگاهش کردم، چی کار کنم؟

خدایا خودت کمکم کن.

آقا جون با همون صالبت همیشگی از کنارم گذشت و در رو پشت سرش بست.

با صدای کوبیده شدن در انگار همه ی امیدم به راضی شدن آقاجون یک باره درهم خورد شد.

از طرفی این صدا تا ی د ناراحت ی آقاجون رو اعالم کرد.

نفس عمیق ی کشیدم و نگاهی با کالفگی به سر تا سر

عمارت کردم؛ عمارت ی که با وسایل سلطنتی و با

شکوه چیدمان دلنش ین ی گرفته بود.

باید با محمد صحبت میکردم و راه حل ی برا ی این مسئله پیدا میکردیم.

به طرف اتاقم رفتم، در رو باز کردم و وارد شدم، موبایلم رو از روی ..

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا