دانلود رمان

دانلود رمان تیرانداز عاشق pdf از رها بهرامی با لینک مستقیم

دانلود رمان تیرانداز عاشق pdf از رها بهرامی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان رها بهرامی میباشد

موضوع رمان :عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان تیرانداز عاشق

در مورد یه دختر ورزشکاره که برای مسابقات جهانی انتخاب شده..

دختری که همه ی فکر و ذکرش کار و

ورزششه و چیز دیگه جز این براش اهمیت نداره..

اتفاقی با یه پسر اشنا میشه که از قضا اونم ورزشکاره..

چیزی تو گذشته ی این اقا پسر وجود داره

رمان پیشنهادی:دانلود رمان چراغ قرمز رها بهرامی

متن اول رمان تیرانداز عاشق

سرخوش وشاد وسط باغ بزرگي راه ميرفتم و آزاد براي خودم ميچرخيدم

مثل چهارده ساله ها باال پايين ميپريدم

لب جوي زاللي نشسته بودم و داشتم اب ميخوردم…
که…

باصداي بلند گوشيم از خواب پريدم به زحمت تماس رو

برقرار کردم و خواب آلود گفتم بله!؟؟!

صداي سرخوشي تو گوشم ميپيچيد و هياهو به پا ميکرد…

سعي کردم حواسم رو جمع کنم تا ببينم اين ديوونه کيه

که منو از خواب نازم بيدار کرده …تا

چندتا ريچار بارش کنم…بعلهههه!!!

ميترا بود…

_اي بميري ميتراا!!چه خبرته اول صبحي مثل

خروس بي محل صداي نکرت رو انداختي رو

سرت؟؟

نا باور صدام زد

_مونيکا؟!!!

_زهرمار چيه؟!

مثل اينکه حالش بدجور گرفته شد آرومتر گفت:

منو باش زنگ زدم خبر انتخابي رو به کي

بدم

باي…

بالفاصله تماسو قطع کرد

بي توجه به حرفش،به اميد اينکه ادامه ي خوابمو

ببينم سرمو رو بالش گذاشتم اما…

به ثانيه نکشيده انگار تازه فهميدم ميترا چي گفت..

پاشدم فووري شمارشو گرفتم و…

_سالم عشقم جون دلم؟؟کارم داشتي؟

_منت کشي فايده نداره..دلمو شکوندي_

عههه خواهري خودمي بگو ديگه
و لحنمو بچگونه کردم تا شايد تاثير بذاره.._

نووچ مونيکا کي ميخواي ادم شي ضد حال نزني؟؟

هرشرايط ديگه اي بود تماسو قطع ميکردم

چون اصالا نازکشي تو خونم نبود اما…

بعد چند لحظه سکوت…

_ميخواستم بگم خبرمرگت

 

 

 

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا