دانلود رمان

دانلود رمان جنایت با طعم عشق pdf از شیرین سعادتی با لینک مستقیم

دانلود رمان جنایت با طعم عشق pdf از شیرین سعادتی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان شیرین سعادتی یباشد

موضوع رمان: عاشقانه/پلیسی

خلاصه رمان جنایت با طعم عشق

تو گذشته اتفاقاتی افتاده و حالا یه سرگرد زخم خورده دنبال قاتل پدرشه و یه

دختر معصوم که داره قربانی میشه سرنوشت این دو نفر چی میشه!

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان طلسم چشمهایش شیرین سعادتی

قسمت اول رمان جنایت با طعم عشق

روبه روی آینه اتاقم ایستاده بودم و با ذوق دستم رو بین موهای رنگ شده ام

میکشیدم

امروز صبح مادرم باالخره بهم اجازه داد که موهام رو رنگ کنم

اونم نه یه رنگ معمولی، یه رنگ خاص رنگی که به چشمهام

میخورد ترکیبی از خاکستری و نقره ای

موهام تا کمرم بود و مشکی رنگ بود

هیکل ظریف و قد نسبتا بلندی داشتم که همه این ها از مادرم بهم رسیده

بود

مادرم واقعا زن زیبایی بود، حتی االن هم هست

اما چشمهام به پدرم رفته بود این رو از عکسهاییکه ازش داشتم فهمیده

بودم

تاحاال از نزدیک ندیده بودمش هیچی ازش نمیدونم

حتی یک بار هم تو آغوششنرفتم حتی نمیدونم زنده است یا ؟

نمیدونستم چرا نیست،مادرمم در این باره هیچوقت حرف نزد

تو بچگی وقتی ازش میپرسیدم که چرا من بابا ندارم؟ یا اینکه کجاست؟

جوابی بهم نمیداد و با بازی های کودکانه حواسم رو پرت میکرد

ولی کم کم که بزرگ شدم و با درک نگرانیه تو چشمهاش فهمیدم که

هیچوقت نباید در این باره سوال کنم

از پدرم فقط چندتا عکس دارم که هر وقت دلتنگش میشم ، تو ب*غ*لم

میگیرمشو اشک میریزم و دردودل میکنم

پدرم مرد جذابی بود بیشترین جذابیتش هم تو چشمهاش بود که به یادگار

برای من گذاشته بود

مامان:ریمــــا دخترم،بیا ناهار حاضره

با شنیدن صدای مادرم که اسمم رو صدا زد لبخندی نشست روی ل*ب*م

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا