دانلود رمان

دانلود رمان حریم و حرام pdf از باران عبداللهی مستقیم

دانلود رمان حریم و حرام pdf از باران عبداللهی مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان باران عبداللهی میباشد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان حریم و حرام

در مورد ماهک دختری که فریب معلمش رو میخوره وپا فراتراز حریم میگذاره فصل اول زندگی

ماهک براساس واقعیت استآقای مهدیان به خاطر شغلش توی سفارت، دائم السفره و مدام

به کشورهای مختلف سفر میکنه و در این بین همسر و تنها دخترش رو هم همراه خودش

می بره در سومین سال زندگی توی یکی از کشورای حاشیه ی خلیج فارس، ماهک دختر

آقای مهدیان باپسر یکی از خانواده های سفارت آشنا میشه دست بر قضا اون پسر معلم

درس فلسفه ماهکتوی مدرسه هم میشه و این فرصتی میشه برای آشنایی بیشتر ماهک با کیان

رمان پیشنهادی:دانلود رمان آشیانی از حریر مریم جعفری

قسمت اول رمان حریم و حرام

دِ همین دیگه! یکیتون حاضر نیست نماینده بشه؛ اون وقت

با سر و صداتون، همون کاسه ی سرد و خالی از آش، رو

سر من بدبخت خرد می شه، بی راه می گم

فهیمه نخودی خندید و رو به بقیه گفت:

بچه ها این جمله ی ماهک ایهام داشت!

بچه ها همگی با هم یک صدا گفتن:

بابـــــــــا! بچه زرنگ!

چپ چپ نگاشون کردم، سرم رو تکون دادم:

به حساب تک تکتون می رسم!

به سمت میزم رفتم و پشتش جا گرفتم

فاخته همون طور که با جوشِ روی لپش ور می رفت با نگرانی گفت:

یعنی قراره تا آخر سال، دو درس اصلیمون رو بی معلم سپری کنیم

حبیبه پشت چشمی نازک کرد:

خیلی حب بابا! فهمیدیم تهرونی هستی!

اون وقت اداش رو در آورد:

سپری کنیــــــــــم!

فاخته روی میزش خم شد و با صدای جیغ مانندی گفت:

تو چی میگی این وسط بچه پایین ده

مریم پرید وسط و رو به حبیبه گفت:

چته دختر مگه این دختر …

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا