دانلود رمان

دانلود رمان خیال چشمانش pdf از عسل کیانی با لینک مستقیم

دانلود رمان خیال چشمانش pdf از عسل کیانی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان عسل کیانی میباشد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان خیال چشمانش

از آنجایی که عشق شروع شد… از همان خانه… از همان خشت هایی که دانه به دانهاش، پر بود از

من و او

از آنجایی که قلبم پر تپش وجودش را صدا م یزد، از همان لحظه ی اول که چشمانش وجودم را از آن

خود کرد.

نگاهی که اولین گناهم را رقم زد، نگاِه به رنگ شبش بود. گناهی با تقدیر ی به رنگ چشمانش!

آخرین خی ال زیبای زندگیام، خی الی به رنگ سیاه، اما از جنس سف ی دی بود. سیاهی اش از ظلمت شب

تارتر بود، سفیدی اش از روشنای خورش ید کور کنندهتر.

خیال چشمانش، زی باتر ین خیال زندگ ی ام بود؛ آخرین خی ال زیبای زندگی ام..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان پایان یک دورگه

قسمت اول رمان خیال چشمانش

بی حال و ب ی حوصله، دمر روی تختم خواب یده بودم و

به سقف اتاقم خیره بودم. اون قدر به اون سقف

سفید نگاه کرده بودم که تمام مربع ها و ترک های ریز

روی اون مربع ها رو حفظ شده بودم.

چند دقیقه پیش بود که مامان به جونم غر زده بود

که چند کلمهای درس بخونم و این موضوع رو

سرسر ی نگی رم؛ ول ی من مثل همیشه بی خیال و

سر به هوا بودم. ای ن حرف ها رو همیشه میشنیدم و

برام ب ی اهمیت بود. اونقدر می گفت و م ی گفت

که حتی آدم آهنی هم در برابرش به ستوه میاومد.

همهی این هجده سالی که از خدا عمر گرفته بودم

همین بود، همی شه بحث و دعواها سر من نبود؛

ولی من بچه ی کوچیکه بودم و همه چی باید سر من

شکسته می شد،

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا