دانلود رمان

دانلود رمان سرگرد مغرور من pdf از هلیا محمدی با لینک مستقیم

دانلود رمان سرگرد مغرور من pdf از هلیا محمدی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان هلیا محمدی میباشد

موضوع رمان :عاشقانه/پلیسی/تخیلی

خلاصه رمان سرگرد مغرور من

ی دختر شیطون و مغرور که سروان هست برای رفتن به مأموریت خارج از کشور

بخاطر شرطی که پسر عمه اش براش میذاره مجبور به ازدواج صوری با جناب سرگرد میشه..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان حاملگی اجباری

قسمت اول رمان سرگرد مغرور من

امروز هم مثل روز هاي دیگه غزل و مهسا رو از خواب بیدار کردم

االانم خودم دارم آماده میشم ..امروز جلسه مهمي داشتیم دیشب سرهنگ

نادري زنگ زد گفت فردا ۳ نفرتون حاضر باشید

من با غزل و مهسا از راهنمایي دوست هستم و با هم رشته افسري

خوندیم

به بچه ها خبر دادم که مي رم تو ماشین زود بیان که به جلسه برسیم .

۵ مین بعد دوتاشون امدن و حرکت کردیم ..غزل =هلیا -بله +بنظرت

سرهنگ چرا گفته ۳ تامون باشیم -نمیدونم + واي خنگ خدا تو چي

میدوني دیشب که زنگ زد چیزي نگفت – نه بعدم غزل عزیزم من که

پیشگو نیستم که.. غزل دیگه ساکت شد و لبخند ژوکوند ي بهش تحویل

دادم که باعث حرص خوردنش شد .

رسیدم و رفتیم تو اتاق سرهنگ نادري سالم نظامي کردیم که سرهنگ

آشار کرد بشینیم .. سرهنگ نادري =بازم مأموریت دارین اما این دفعه

با ۳نفر دیگه دوست دارم این مأموریت رو به نحواحسنت انجامش بدین

تا ي ربع دیگه سه تا از سرگردامون میان براتون میگم مأموریت شما

چیه .. بار از پنج دقیقه در زده شد

با بفرماي سرهنگ نادري سه تا پسر خوش هیکل و از حق نگذریم

خوشکل ??آومدن داخل که ماهم به براي سالم نظامي بلند شدیم و بعد

با اجازه سرهنگ همه ي ما نشستیم که سرهنگ نادري ادامه داد

میدونید که مأموریت مهمي در پي داریم که من از بهترین نیروهام

دارم …

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا