دانلود رمان

دانلود رمان صدفی در طوفان pdf از یاسمن فرح زاده مستقیم

دانلود رمان صدفی در طوفان pdf از یاسمن فرح زاده مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان یاسمن فرح زاده میباشد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان صدفی در طوفان

ارتین سعادت مردی که هنوز با سختی بعد از مرگ خانوادش میخندد بعد از برگشتنش به

ایران متوجه میشود خانوادش توسط دوست خانوادگیشون به قتل رسیده، تشنه انتقام میشود و

ان ذره از مهر و محبت درونش تبدیل به خوشه نفرت و کینه میشود مهربان دیروز بی رحم

امروز میشود و صدف دختر مظلومِ قاتل خانوادش را می دزدد وبا تهدید

رمان پیشنهادی:دانلود رمان ترس از مه یاسمن فرح زاده

قسمت اول رمان صدفی در طوفان

سعی کردم یکم آرامشم رو حفظ کنم، بدون این که نگاهش کنم لب تر کردم و با صدای لرزونی گفتم

آرتین، به قرآن فق فقط می می خواستم مامانم و ببینم ب خدا اون لحن آروم به یک باره فرو ریخت و

با عربده ای که توی صورتم زد، کلا لال شدم تو غلط کردی !مگه نگفتم خانواده بی خانواده مگه نگفتم

حق نداری از این جهنم بری بیرون !مگه نگفتم اگه از اعتمادم سو استفاده کنی میشم اون آرتینی که

همتون ازش وحشت دارید؟ مگه نگفتم وقتی پای اون عقدنامه کوفتی رو امضا کردی دیگه همه چی و ازت

میگیرم غیر از نفس کشیدنت !می خوای اونم ازت بگیرم؟ می خوای حق نفس کشیدنتم مال من باشه؟

نگفتم لازم باشه اینم ازت میگیرم؟ با مشت به دیوار کوبید و من از ترس چشم هام رو چند لحظه بستم

نگفتم؟ جرات نداشتم زبون باز کنم و جوابی بهش بدم بدبختی راست می گفت !آره گفته بود، گفته بود و

من نتونستم بار سنگین دلتنگی رو روی این دل بی صاحابم تحمل کنم اشک هام بی صدا فرو می ریخت

و من هیچ کنترلی روی هیچ چیزی نداشتم، نه اشک هام نه..

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا