دانلود رمان

دانلود رمان عشق به شرط مرگ pdf آناهیتا قاسمپور با لینک مستقیم

دانلود رمان عشق به شرط مرگ pdf آناهیتا قاسمپور با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان آناهیتا قاسمپور میباشد

موضوع رمان:عاشقانه

خلاصه رمان عشق به شرط مرگ

داستان درباره دختری به اسم نفسه که بعد از ۱۲ سال خانوادش تصمیم دارن

نقل مکان کنناما این نقل مکان باعث میشه ادامه مسیر زندگی نفس همراه با یک گرگ باشه

حالا دیگه این نقل مکان چی به سر نفس میاد در اخر مشخص میشه/////

رمان پیشنهادی:دانلود رمان مات مرضیه یگانه

قسمت اول رمان عشق به شرط مرگ

زن یه خورده عقل داشته باش اخه اینجا چی داره؟

دوازده سال نزدیک خانواده تو بودیم حاال بیا بریم نزدیک

به کار ما داره -من حرفم یک کالمه من به این خیابون به این خونه به این کوچه به این

ادما عادت کردم و به هیچمن سمت مامانت اینا نمیام مامانت

فضوله تو کارمون دخالت میکنه -بابا اون بیچاره دیگه پیر شده دیگه چ کاری

عنوان نمیام یه منطقه دیگه

همین طوری داشتم به حرفاشون گوش میدادم که ببینم قضیه چیه که یه

لحظه به صدای جیغ بنفش مامان بهاااا اینجوری؟

حاال بهتر بهت بگم که من خونرو قولنامه کردم میایی بیا نمیایی نیا منو نفس میریم اونجا
خودم اومدم

-ولی…م…من که هنوز خونرو ندیدمهمین که شنیدی!

داداشم گف خونه خوبیه! تازه سازه محلشم خوبهچی؟؟؟؟؟؟¡¡¡¡

تصمیم گرفتم از اتاق بیام بیرونمطعنم ببینی عاشقش میشی!

دخترم داریم میریم از اینجا! خونرو نصف قیمت فروختمچی شده بابا؟

چ خبره اینجا؟ مامان چرا قیافت اینجوری شده؟

-امشب میبینیولی بابا کاش ما خونرو میدیمدخترم میدونم هول هولی شد

ولی ما باید دیگه جمع و جور کنیم دو هفته دنمیدونم چرا یه حسی داشتم معلوم نبود

خوشحالم یا ناراحت رفتم لب پنجره اتاقم نشستم کوچرو نگاه میکردم

یه لحظه یاد اون خاطرات کوچیکیم افتادم با بچه های کوچه بازی میکردیم

شیطنت های که وقتی راهنمایی بودم

با دوستام میکردم از ده سالگیم اینجا بودم و

دل کندن از محله ای که طی دوازده سال خاطرات منو میساختن یه

خورده سخت بود که یه لحظه یه قطره اشک از چشام

جاری شدو به زمین فرود اومد به ساعتم نگاه کردم ده دیقه

بود لب پنجره نشسته بودم بهتر بود سریع تر حاضر شم

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا