دانلود رمان عشق تلخه یا شیرین pdf از معصومه مستقیم

دانلود رمان عشق تلخه یا شیرین pdf از معصومه مستقیم

دانلود رمان عشق تلخه یا شیرین pdf از معصومه مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان معصومه میباشد

موضوع رمان: عاشقانه/اجنماعی

خلاصه رمان عشق تلخه یا شیرین

داستان درمورد دختری است که در اوج تنهایی و مشکلات خودش،بنابر دلایلی در پیچ و تاپ

عشق قرار میگیرد و با آن دست و پنجه نرم میکند. عشق در حین تلخی و سختی شیرینی

خاصی داره ک بعد از اتمام سختی به آن پی میبریم…عشق واژه ی ترسناک و شاید هم زیبا

باشه،ک در نظر انسان ها متفاوت است. بعضی از عشق ها با پایان خوش و بعضی با پایان

بد به اتمام میرسه…پس میتونیم بگیم عشق هم تلخه هم شیرین،

هم ترسناک هم زیبا،هم خوب و هم بد ..

رمان پیشنهادی:دانلود رمان خط و نشان مسیحه زادخو

قسمت اول رمان عشق تلخه یا شیرین

انقد بی فدر بود ا نفهتید یه دختر ۲۰ سههاله چجوری باید

تنها مندگی کنه تو دنیایی ا پر ام گرگه با بغضههی

ا چسبیده بود به گلوم تند تند رفت ستت اتاقن به

نرگم خان صاحبخانه ی دنتا اتاق توجه ندردم نقتی

رسیدم تو اتاق بغض ترکید ن هق هق سر گرفت

بعد ام مدتی که نتیدنن چند ساعت بود با سردرد عجیب

پا شدم ن رفت ستت سرنیم بهداشتی صورتتو با

اب سر د شست ن راه افتادم پیش آینه. با حوله ی کوچد

صورتتو خشک کردم ن شونه رن گرفت ن موهای بلندم

ا تا باسههههن بود رن شههههونه کردم نگام افتاد به صههههورت

ا چقد جیاب بود البته اینو بهترین دنسههههت شههههالیزه

میگه چشتای طوسی با لب های قلوه ای ن کتی گوشتی

.دماغ ساده ا به صورت میومد ن پوست گندمی

شلوار جین هتیشگی رن پوشیدم ن مانتو شان مشدی ساده

رن با کفش آن استار سفیدم پوشیدم ن رفت ستت

کیف نسایل ن ریخت تور ن ام اتاق خاره ش…

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان