دانلود رمان

دانلود رمان فانوسم باش pdf از هناس نامداری مستقیم

دانلود رمان فانوسم باش pdf از هناس نامداری مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان هناس نامداری میباشد

موضوع رمان: عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان فانوسم باش

من باخته بودم من تمام زندگی ام را باخته بودم و به لب هایم رژ بی رنگی از جنس سکوت زده بودم

شاید هم محبوبم باخت درست از زمانی که دیگر از سردی دستان و بی مهری نگاهش گله ای نکردم

نمیدانم شاید هم هردوی ما باخته بودیم از زمانی که تمام عاشقانه هایم را در چمدانم ریختم و رفتم

تنها میدانم زن به گناه حس عاشقی اش بی پناه ترین مخلوق خداست …

رمان پیشنهادی:دانلود رمان خط و نشان مسیحه زادخو

قسمت اول رمان فانوسم باش

طناز

من طنازم پر از ناز و نیاز دخترانه

پر از دلبری های عاشقانه

این روزها که در زندان و پشت میله های خفقان آور سر میکنم و هر لحظه را منتظر اجرای حکم قصاصم

هستم تمام آن ناز و نیاز و دلبری هایم فروکش کرده است تمام روزهای تکراری ام را از برم

هرروز طبق عادت این مدت به تقویم جیبی ام خیره میشوم و با بغض یک روز دیگر که از عمرم کاسته

میشود را خط میکشم

نمیخواهم بشمارم که تنها چند صباح دیگر نفس خواهم داشت

فقط روزها را خط میکشم تا ر وزی که به اجرای حکمم موقر شده است برسم و در عمل انجام شده قرار گیرم

به راستی که عشق چه بر سرم آورد

که باورش میشود که طناز ستوده دختری که نجابت و خانمی و آرامی اش زبان زد خاص و عام بود این روزها

با فکر قصاص روزهایش را شب میکند و شب هایش را روز

آنقدر خسته و بی حوصله بودم که روی تخت فلزی سفت و سخت زندان دراز کشیده بودم و

نگاهم را بهسقف سیاه و چرک روی سرم دوخته بودم دلم برای خانواده….

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا