دانلود رمان

دانلود رمان ما به هم محتاجیم pdf از Yeganeh-sm با لینک مستقیم

دانلود رمان ما به هم محتاجیم pdf از Yeganeh-sm با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان Yeganeh-sm میباشد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان ما به هم محتاجیم

داستان در مورد من در مورد تو ! آدمایی شبیه من شبیه تو … آدم هایی که به هم محتاج ند …

آدم هایی که هر روز بی تفاوت از کنارشون میگذریم این داستان داستان من و تو ِ

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان به سبزی دست های تو

قسمت اول رمان ما به هم محتاجیم

خانوم ها آقایون خسته نباشید ، بفرمایید

دو طرف دفترم و محکم کوبیدم به هم و گذاشتمش توی کیفم

دروغ نگم نصف تالشم برای دانشگاه اومدن به خاطر همین حرکت

بود شیوا دوباره سرگرم حرف زدن با فرزان بود و بی توجه

به دور و برش با فرزان حرف میزد اینم که کشت مارو با این

فرزان وسایلم و توی کیف چرم مشکیم چپوندم و رفتم کنارش ایستادم

فرزان با دیدنم اندکی سرش رو خم کرد و گفت:

ببخشید خانوم راد متوجه اومدنتون نبودم

یعنی منظورش این بود مثل قاشق نشسته پریدم وسط دیگه ؟

خوب به جهنم ! این جا که جای حرف زدن نیست کافی شاپ دو

قدم پایین تر از دانشگاه واسه همین کارا به زور لبخندی زدم و گفتم:

نه بابا ، این چه حرفیه آقای شریف ؟ فقط من امروز باید جایی

برم برای همین نمیتونم خیلی منتظر شیوا جون بمونم

سپس رو به شیوا با کنایه گفتم:

حرفت تموم شد بریم

شیوا پشت چشمی نازک کرد و مقنعه ی قهوه ایش رو روی سرش جابه جا کرد و گفت:

بریم بریم

و با فرزان خداحافظی کرد و دنبالم راه افتاد و شروع کرد به غر زدن:

چند بار بگم موقعی که دارم با فرزان حرف میزنم نپر وسط ؟ این بار

داشت جور میشدا ! اگه یکم دیر تر اوم د بودی همه…

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا