دانلود رمان

دانلود رمان محکومه ی شب پر گناه جلد دوم (قدیسه نجس) pdf از کلاله قربانی با لینک مستقیم

دانلود رمان محکومه ی شب پر گناه جلد دوم (قدیسه نجس) pdf از کلاله قربانی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان کلاله قربانی میباشد

موضوع رمان : عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان محکومه ی شب های پر گناه

چیکار می کنی؟! -پیاده میشم عینک دودی شو زد بالای سرش رو

موهای بالا داده ش: واسه چی؟! درو بیشتر باز کردم: به خودم مربوطه.. خندید: پس چرا سوار شدی؟!

اونم به خودم مربوطه بازم خندید چرخیدم سمتش: چرا جلوی پام نگه داشتی؟!

چشمکی زد: به خودم مربوطه حال و حوصله ی خندیدن نداشتم . اخم کردم

– خیله خب اخم نکن واسه ثوابش اخمم بیشتر شد: ثواب؟! مثل اینکه

خیلی خوش خنده بود چون بازم خندید: آره ثواب ..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان دیوانه ها نمی خندند کلاله قربانی

قسمت اول رمان  محکومه ی شب پر گناه

دیدم پیاده اى گفتم سوارت کنم

خندیدم: بهتره واسه هر کسى از این ثوابا نكنى!

ابروشو انداخت باال: خودتو هر کسى ندون

براق شدم که با خنده ادامه داد: تو مثل هیچ کس نیستى

از کاراش خنده م گرفت

روى فرمون آروم ضرب گرفت: من بهت گفتم چرا ثواب کردم حاال تو بگو چرا سوار شدى؟!

پوزخندى زدم پاپى از رو پام پرید پایین با همون پوزخند زمزمه کردم: فكر کردم یكى اومده

دنبالم ولى

سوت کوتاهى زد: آها طرف قالت گذاشته؟!

شونه باال انداختم و بى خیال ادامه دادم: ماشین خودته؟!

لم داد رو صندلى: نه! مال بنگاهى یه که توش کار مى کنم

گاهى که طرف نیست برش مى دارم و مى

زنم ددر دخترا فقط به همین نگاه مى کنن

-آها! یعنى منظورت اینه که من بخاطر ماشینت سوار شدم؟!

پس درست فكر کردى! تعجب کرد: چرا

خودتو لو مى دى؟!

-دروغ نمى گم تو هم خودتو لو دادی! فكر کردم

یكى دیگه اى ولى – اگه یه درصدم شک

داشتى نباید..

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا