دانلود رمان موسیقی ممنوع pdf از صدف.فولاد.دنیا با لینک مستقیم

دانلود رمان موسیقی ممنوع pdf از صدف.فولاد.دنیا با لینک مستقیم

دانلود رمان موسیقی ممنوع pdf از صدف.فولاد.دنیا با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان صدف.فولاد.دنیا میباشد

موضوع رمان:عاشقانه

خلاصه رمان موسیقی ممنوع

دختری هم نسل ما؛ دختری از جنس ما؛ دختری که مثل همه ی ما پر از آرزو های رنگینه،

اما یکی از اون آرزو هاست که این داستان رو رقم می زنه…

موسیقی…. لفظی که زندگیِ این دختر رو به بازی می گیره!…

رمان پیشنهادی:دانلود رمان عرق سگی مسیحه زادخو

قسمت اول رمان موسیقی ممنوع

چشم هایم رو به دفتر نُت

لب هایم کمی باز شده اند

دست هایم به کار افتاده اند

و آوایی تازه می آفرینند از چند سیم و خط

و تنها چیزی که گوش هایم می شنوند صداییست که از سیم های مشکی و مسی بلند می شود

نگاهم را از روی دفتر نت برمی دارم و از ته دل می نوازم

نت عشق را

نت دوست داشتن را!

تا برای همیشه اثری خلق کنم

از نباید هایی که در آرزوهاست!

و از باید هایی که در خستگی هاست

دنیا!
به نام خدایی که خدایی خیلی خداست

– آخ جون! اصال فکرشم نمی کردم!

لبخند مهربونی زد و گفت:

– تازه کجاش و دیدی؟ بیا عزیزم. این یکی هم هست!

نگاهی به جعبه ی توی دستش کردم. وای باورم نمی شد!

در جعبه رو با کردم. مارکش اَپل بود. جیغ

زدم:

– وای! سپهر!

اخم کرد و گفت:

– سپهر کیه؟

خندیدم و گفتم:

– همون باباییه دیگه! چه فرقی داره؟

بغلم کرد و توی هوا تابم داد.خندیدم و گفتم:

– بذارم زمین دیگه! وای مامان االن میفتم!

به گوشی آیفون و لپ تاب اپل نگاه کردم که عمو آرش گفت:

– اینم از کادوی ما!

و جعبه ی کادو شده ی کوچیکی به دستم داد. لبخندی زدم و گفتم:

– مرسی.

جعبه رو که باز کردم با دیدن ربع  سکه گفتم:

– وای چرا زحمت..

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان