دانلود رمان چتر خیس باران pdf از زهره دهنوی با لینک مستقیم

دانلود رمان چتر خیس باران pdf از زهره دهنوی با لینک مستقیم

دانلود رمان چتر خیس باران pdf از زهره دهنوی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان زهره دهنوی میباشد

موضوع رمان:عاشقانه/اجتماعی/غمگین

خلاصه رمان چتر خیس باران

باران دختری که درگیر قضاوت شد، قضاوتی که برای چند سال از روال عادی زندگی ش، دورش کرد

دختری که زخم زبان ها و قضاوت ها اون رو رنجوند،

دختری که از خانواده و عشق زندگی ش بریده و تمام بودن هاش توی خودش خلاصه می‌شه،

اما تصمیم می‌گیره خودش مسیر زندگی ش رو عوض کنه و در آخر به خوشبختی برسه.

همراه ما باشید با عاشقانه هایمان..

رمان پیشنهادی:دانلود رمان میوه منحوس ژیلا

قسمت اول رمان چتر خیس باران

تقه ای به در اتاق خورد، صدای امیر علی به گوش رسید:

شنیدم به مشکل فنی برخوردید.

خندیدم، صدای بهار اومد: داداش برو داخل در باز.

امیر بالحن بامزه ای گفت: باشه خواهر، یاال…یاال…

و، وارد اتاق شد.

پشتم بهش بود، در اتاق بسته شد و امیر علی گفت:

افتادم تو دام عاشقی نفهمیدم نفهمیدم.

معذب خندیدم.
امیر سمتم اومد با لحن شوخی گفت: یه زیپ نمیتونید

ببندید بعد بهتون گواهینامه هم میدن.

با حرص گفتم: چه ربطی به گواهینامه داره؟

نزدیک تر شد و دستش رو دور کمرم انداخت و…

بوی بارون به مشامم رسید، قطرات بارون آروم آروم روی شیشه ماشین سر میخورد. به آسمون خیره شدم و با

خودم غر زدم: اه لعنت، االن چه وقت بارون اومدن؟

نا خودآگاه، ابرو هام در هم گره خورد.

شیشه ماشین رو باال دادم، گوشه لبم رو به دندون گرفتم

 و به تابلوی رو به روم، زل زدم: سالن زیبایی باران.

صدایی زنگ موبایلم سکوت ماشین رو

شکست.

با دیدن اسم گالره وصل کردم و آروم گفتم: بله؟ با مکث گفت:

کجایی؟ نمیخوای بیای؟ این مونده رو دستم چیکار

کنم؟

با دست روی فرمون ضرب گرفتم: بارون

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان