دانلود رمان کوله بار تنهایی pdf از زهرا نبی لو با لینک مستقیم

دانلود رمان کوله بار تنهایی pdf از زهرا نبی لو با لینک مستقیم

دانلود رمان کوله بار تنهایی pdf از زهرا نبی لو با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان زهرا نبی لو میباشد

موضوع رمان : عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان کوله بار تنهایی

وقتی پای کسی تو زندگیت باز بشه خیلی سخته که رد پاش رو پاک کنی مخصوصا

وقتی که عاشقش باشی…

دختر قصه ما خیلی مظلومه، دختری که عاشق میشه ولی ای کاش نمی شد.

دختری که می فهمه عشقش دوستش داره ولی ای کاش نمی فهمید وامیدوار نمی شد.

دختر قصه ی ما خیلی سیاه بخته! دختری که جای لباس عروس رخت سیاه

به تنش میشه .دختری که گلهای رزی که باید دست گل عروسیش میشد

حالا سر خاک عشقش پرپر میکنه. قصه ی ما حکایت دختری که تو اوج عاشقی

شکست رو تجربه میکنه وحسرت مهمون قلب عاشقش میشه،دختری که قلب عشقش

رو به کس دیگه میدن… دختری که همه ی امیداش حسرت میشه…

 رمان پیشنهادی:

دانلود رمان بائو

دانلود رمان بغض همیشگی زهرا نبی لو

قسمت اول رمان کوله بار تنهایی

کشان از پله ها پایین اومدم. یک راست به سمت آشپزخونه رفتم ،

مامان با دیدنم از ترس هین بلندی کشید و مالقه

از دستش روی زمین افتاد.

هین !

نگاه متعجبی بهش کردم وگفتم:

مگه جن دیدی مامان؟

صد رحمت به جن ،تواز جنم بدتری !

نگاه بی خیالی بهش می اندازم ومیگم :

مادر دست وپا چلفتی من باز چی شکستی ؟

باچهره ی عصبی به سمتم میادومیگه:

به من میگی دست وپا چلفتی؟

آب دهنم رو قورت میدم وبا ترس میگم :

مزاح فرمودم مادر

چشم غره ای میره ومیگه:

چشمدیگه تکرار نشه

به سمت اجاق میرم ودونه دونه در قابلمه ها رو باز می کنم با به به وچه چه میگم:

اوممم ،چه کرده فرشته بانو ،چه خبره مامان ؟

هیچ خبری دخترم

چشمام رو ریز می کنم ومیگم خبری نیست ،سه چهارنوع غذا پختی  دایی فرشاد..

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان